Varför programmet?

Efterfrågad kompetens för en utvecklande arbetsmarknad

Är du intresserad av att lära dig hur teknik får företag att växa? Då ska du läsa Management med IT. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av verksamheter både utifrån ett affärsmässigt och ett digitalt perspektiv.

Under utbildningen läser du kurser med olika inriktningar: företagsekonomi, digital affärsutveckling och projektledning. Programmets kombination ger dig flera färdigheter. Exempelvis kan du efter studier använda och utnyttja IT och digitalisering ur ett affärsmässigt perspektiv. Du har efter studier en dubbel kompetens som efterfrågas inom de flesta branscher – inom såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Idag genomsyrar IT och digitalisering både företag och samhälle. Digital utveckling inom företag och organisationer är en förutsättning för att nå framgång inom alla branscher. Programmet Management med IT förbereder dig för att stötta, utveckla och styra företag mot uppsatta mål.

Ämnet företagsekonomi berör flera av FN’s 17 globala mål. Bland annat får du diskutera ämnen kopplat till målet om god utbildning för alla (mål 4) och hållbara städer och samhällen (mål 11).

Flera av lärarna har själva varit verksamma inom näringslivet och du får ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Undervisningen inom digital affärsutveckling sker i nära samarbete med företag och offentliga organisationer. Det gör att du under studietiden kommer få möjlighet att arbeta med verkliga utmaningar i industrier och samhälle.

Utbildningen passar dig som vill integrera IT i affärs-verksamheten på ett professionellt sätt, behärska två kompetensområden och omsätta dessa kunskaper i realistiska projekt. Programmet ger dig den dubbla kompetens som behövs för att kunna dra nytta av nya möjligheter inom IT och digitalisering ur ett affärsmässigt perspektiv.