Din framtid!

Efterfrågad kompetens inom flera yrkesroller och branscher

Management med IT har utvecklats i nära dialog med potentiella arbetsgivare inom privata och offentliga organisationer. Flertalet av lärarna har varit verksamma i näringslivet och kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Undervisningen inom digital affärsutveckling sker i nära samarbete med företag och offentliga organisationer och du kommer redan under din studietid få chansen att arbeta med verkliga utmaningar som finns i industri och samhälle. Under tredje året ingår två större arbeten dels en uppsats inom informatik inriktning digital affärsutveckling, dels en kandidatuppsats inom företagsekonomi. Här fördjupas din förmåga till självständigt arbete och du arbetar med undersökningar och tekniska lösningar som har direkt koppling till organisationer och samhälle.

  • Examen:
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområde Informatik

Efter genomgånget program blir studenterna förberedda för arbeten som beställare av teknikutveckling, digital affärsutvecklare, dataanalytiker, projektledare, systemutvecklare och systemförvaltare. Andra aktuella områden är verksamhets- och affärsutveckling i roller som controllers, produktchefer, marknadsförare eller konsulter. Arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor men studenterna kan också arbeta som egna företagare.

Vad gör tidigare studenter idag?

Flera av studenterna från programmet arbetar idag som konsulter inom digital affärsutveckling eller inom digital marknadsföring. Andra arbetar även med organisationsförändringar genom IT, som dataanalytiker, ekonomichefer, projektledare, affärsutvecklare och programutvecklare eller som beställare av ekonomi- och IT-tjänster.