Varför programmet?

Djupare förståelse för mediers roll i samhället tillsammans med yrkesinriktad kunskap

Medier spelar en central roll i dagens samhälle. Medievetarprogrammet kombinerar kritiska och vetenskapligt grundade kunskaper om medier och kommunikation med praktiska färdigheter som efterfrågas inom en rad olika yrkesroller. Kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap varvas med praktiska och branschinriktade kurser, med möjlighet till en längre praktikperiod i slutet av programmet. Kombinationen ger dig en djup och bred förståelse för mediernas roll i samhälle och kultur samtidigt som du får praktisk kunskap och verktyg för olika typer av kommunikationsarbete.

Inom programmet behandlas flera aktuella och viktiga samhällsfrågor. Du får diskutera hur medier påverkar samhället i stort, allt ifrån hur sociala beteenden förändras med digitaliseringen till hur datalagar och algoritmer påverkar informationshantering. Samtidigt får du insikter om mediers betydelse för individen, kopplat till exempelvis identitetsskapande och integritetsfrågor, hur olika grupper representeras i medier eller medier kopplat till makt och politik.

Programmet har även en stark orientering mot yrkeslivet. Det gör att du också kommer få reflektera kring yrkesrelaterade frågor som: Hur kommunicerar olika företag och organisationer i mediesamhället? Vilka strategier används för att nå olika målgrupper? Hur används sociala medier i marknadsföring och kampanjer? Hur används Photoshop, InDesign och andra tekniska program inom medieproduktion och kommunikationsarbete?

Sammantaget ger Medievetarprogrammet dig en akademisk och yrkesinriktad utbildning som förbereder dig för en mängd olika yrkesroller. Du får en omfattande och vetenskapligt förankrad förståelse för det svenska och internationella medielandskapet, och du lär dig om traditionella såväl som nya sociala medier liksom om framväxande medietekniker. Samtidigt får du med dig praktiska förmågor och verktyg ut i arbetslivet.