Din framtid!

Kompetens för flera yrkesroller inom en bred och varierande arbetsmarknad

Efter studierna är du förberedd inför arbete på en bred och föränderlig arbetsmarknad. Genom din teoretiska och praktiska kompetens har du flera arbetsmöjligheter inom bland annat kommunikation, PR och reklam, medieproduktion, marknadsföring, medie- och omvärldsanalys samt arbete med webb och sociala medier.

Precis som det finns många möjliga yrkesområden kan du arbeta på en mängd olika arbetsplatser. Du kan till exempel arbeta inom offentlig sektor på myndigheter och organisationer, eller på privata medieföretag och byråer. Din framtida yrkestitel kan till exempel vara kommunikatör, PR-konsult, medieproducent, social mediestrateg, redaktör, medie- och marknadsplanerare, omvärldsanalytiker eller skribent. En vidare arbetsmarknad innefattar yrken inom exempelvis opinionsbildning och journalistik.

Du har efter studierna kunskap om medier och kommunikation ur ett vetenskapligt perspektiv, såväl som omfattande kunskap om det digitala medielandskapet och strategisk kompetens för medie- och kommunikationsarbete. Genom programmets utformning har du fått en bred förståelse och kunskap om medier i stort samtidigt som du har med dig kommunikativa verktyg och tekniker.

Genom de akademiska inslagen har du med dig kunskapen att värdera, hantera och förstå betydelsen av medier, information och data. Samtidigt har du utvecklat en skarp analytisk förmåga och kan både formulera, kritiskt analysera och lösa problem.