Vad ingår?

Omfattande miljövetenskaplig kunskap och vetenskaplig fördjupning

Under programmets två första år läser du fyra delkurser per termin. Vissa kurser innehåller praktiskt arbete med inslag av exkursioner, laborationer och datorövningar. Andra kurser är mer teoretiskt och innehåller mer diskussionsseminarier, föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten.

Termin 1

Höstintag: Introduktion till hållbar utveckling, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori.

Vårintag: Introduktion till hållbar utveckling, Ekofysiologi, Naturens processer.

Termin 2

Höstintag: Statistik för miljövetare, Ekofysiologi, Naturens processer.

Vårintag: Statistik för miljövetare, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori.

Termin 3

Höstintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt.

Vårintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi

Termin 4

Höstintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi.

Vårintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt.

Termin 5

Valbara C-kurser

Termin 6

Valbara C-kurser, examensarbete


Under det tredje året läser du valbara miljövetenskapliga C-kurser. Du kan till exempel välja:

  • Naturresurshushållning
  • GIS för miljö och utveckling
  • Östersjöns ekosystem och naturresurser
  • Miljötillsyn
  • Miljöbedömning
  • Mat och miljö

Du kommer att studera och arbeta nära dina lärare som har erfarenheter både från forskning, myndigheter, näringsliv och politik.

Arbetssätt

Programmet går på heltid. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, laborationer och fältarbeten. Programmet tar emot nya studenter både vår och höst. Under de två första åren ges kurserna till två programkullar samtidigt. På detta sätt växlar du mellan att studera tillsammans med de som antogs både innan och efter dig. Du får då en bra möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med flera studenter.