Din framtid!

I framkant för en bred och expanderande arbetsmarknad

Efter tre år på programmet är du välförberedd för att arbeta med miljö, klimat och hållbarhet inom såväl företag som till exempel myndigheter och organisationer. Kanske kommer du att arbeta med att utveckla och genomföra ett företages miljö- och hållbarhetspolicy. Du kommer kanske att söka dig till arbetsgivare som naturvårdsverket, Sida, en kommun nära dig, eller en länsstyrelse, där man har ett växande behov av personer med både bred och djup kunskap om miljö, klimat och hållbarhet. Eller kanske du börjar arbeta för en ideell organisation som arbetar med ungdomar och klimatengagemang, biståndsarbete för global rättvisa, eller social hållbarhet i storstäder. Oavsett vilket, kommer du att vara väl förberedd efter att ha gått Miljö och utvecklingsprogrammet.

Efter programmet finns möjlighet att gå en praktiktermin. Då får du hjälp med att söka praktik och sedan genomföra praktiken som en 20-veckors poänggivande kurs. Det finns dessutom utmärkta möjligheter att studera vidare efter Miljö och utvecklingsprogrammet och läsa vidare på Mastersnivå. Du kan då välja mellan flera olika program med olika inriktningar inom miljö, klimat och hållbarhet. Efter ett tvåårigt mastersprogram finns möjligheten att söka till vår forskarutbildning, kanske för en framtida karriär som forskare.

Vad gör tidigare studenter nu?

Några exempel på var våra tidigare studenter arbetar:

Hållbarhetsansvarig, Castellum
Miljöspecialist, Trafikverket
Sakkunnig miljö- och hållbarhetsfrågor, Svenska Båtunionen
Forskare, Stockholm Resilience Centre
Miljöhandläggare inom förorenad mark, Gislaveds kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Botkyrka kommun
Hållbarhetssamordnare, Skolfastigheter i Stockholm AB
Miljöspecialist, SJ
Miljökonsult, Frankgruppen AB
Postdoktor, Örebro universitet
Samordnare, Framtidens Hus - Stockholms Stad
Miljöinspektör, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund