Din framtid!

Aktuell och viktig kompetens för både privat och offentlig sektor

Efter studierna kan du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor inom flera branscher. Inom privata företag blir det allt vanligare med en miljöansvarig som arbetar med att utveckla och genomföra företagets miljöarbete och policy. Även inom den offentliga sektorn finns det ett stort behov av miljökunnig personal, bland annat på myndigheter som naturvårdsverket, jordbruksverket eller på länsstyrelser och kommuner.

Programmets tvärvetenskapliga utformning ger dig en bred kompetens och goda möjligheter att kunna hantera en mängd olika problem och frågeställningar i olika arbetssituationer. Du har samtidigt möjligheten att studera vidare på avancerad nivå, både specialiserande såväl som breddande masterprogram. Det finns även en praktikkurs du kan söka efter programmets slut.

Studierna kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken.

Vad gör tidigare studenter nu?

Några exempel på var våra tidigare studenter arbetar:

Hållbarhetsansvarig, Castellum
Miljöspecialist, Trafikverket
Sakkunnig miljö- och hållbarhetsfrågor, Svenska Båtunionen
Forskare, Stockholm Resilience Centre
Miljöhandläggare inom förorenad mark, Gislaveds kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Botkyrka kommun
Hållbarhetssamordnare, Skolfastigheter i Stockholm AB
Miljöspecialist, SJ
Miljökonsult, Frankgruppen AB
Postdoktor, Örebro universitet
Samordnare, Framtidens Hus - Stockholms Stad
Miljöinspektör, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund