Varför programmet?

Anta utmaningen i miljö- och hållbarhetsfrågor

För att kunna studera miljö ur ett hållbarhetsperspektiv måste vi analysera det utifrån våra mänskliga och naturliga system. Programmet ger dig just den kompetensen - att se kopplingen mellan vårt samhälle och naturliga system. Du får undersöka olika samband mellan ekosystem, miljöförhållanden och samhällsutveckling.

Programmet tillämpar ett tvärvetenskaplig perspektiv. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv om miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor och problem. Du studerar ämnen som ekologi, geovetenskap, miljöpolitik, miljöeffekter av matproduktion, förvaltning och effekter av Östersjön och hållbart utnyttjande av naturresurser.

De kurser du läser under programmet berör de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål och du blir rustad med kunskap och verktyg för olika typer av arbeten med miljö- och hållbarhetsfrågor inom flera branscher. Undervisningsformen är varierande både inom och mellan olika kurser. Du växlar mellan teoretiska och praktiska moment och undervisningen berör frågor som: Hur fungerar jorden? Varför uppstår miljöproblem? Hur påverkar de människor? Och hur kan vi lösa problemen?