Varför programmet?

Anta utmaningen att jobba med miljö- och hållbarhet!

Miljö och utveckling är ett program för dig som vill studera i Stockholm, är intresserad av miljö och hållbarhet, och vill arbeta inom en spännande och expanderande arbetsmarknad.

Under programmet berörs flera frågeställningar, till exempel:

  • Varför har vi miljö- och klimatproblem och hur kan vi hantera, eller till och med lösa, dem?
  • Vad är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?
  • Hur arbetar företag, kommuner och organisationer med miljö, klimat och hållbarhet?

Programmet ger dig möjlighet att utveckla en bred kunskap om miljö-, klimat och hållbarhet genom en kombination av forskarutbildade lärare, yrkesverksamma gästföreläsare, studiebesök, exkursioner, laborationer och diskussioner. Genom den mångvetenskapliga utformningen av programmet, utvecklar du din förståelse av samband mellan natur och samhälle, hur lokala och globala mönster hänger samman och varför orättvisor uppkommer. Programmet handlar om allt från lokal matproduktion till globalt klimatsamarbete, och hur man kan använda naturresurser hållbart.

Kunskaper och färdigheter du får under utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter på en spännande och starkt växande arbetsmarknad inom området miljö, klimat och hållbarhet bestående av företag, myndigheter och organisationer.