Varför programmet?

Anta utmaningen att jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor

Miljö och utveckling är ett program för dig som är intresserad av hur vår planet fungerar, varför det uppstår miljöproblem, hur miljöproblem påverkar oss människor, och hur kan vi lösa problemen.

Programmet utvecklar din kompetens att förstå kopplingen mellan mänskliga samhällen och naturliga ekosystem. Det är ett tvärvetenskapligt program som utgår både från naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen för att studera samband mellan ekosystem, miljöförhållanden och samhällsutveckling, och hur det i sin tur påverkar miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor och problem. Du studerar ämnen som kulturgeografi, ekologi, geovetenskap, miljöpolitik, miljöeffekter av matproduktion, förvaltning och effekter av Östersjön och hållbart utnyttjande av naturresurser.

Programmet berör de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål och du blir rustad med kunskap och verktyg för olika typer av arbeten med miljö- och hållbarhetsfrågor inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Undervisningsformerna varierar från exkursioner och laborationer till seminarier och föreläsningar.