Din framtid!

Eftertraktad kompetens i dagens samhälle

Efter en avslutad utbildning kommer du att ha breda kunskaper inom humaniora och samhällsvetenskap och grundlig träning i analytiskt tänkande, skrivande och muntligt resonerande som är till nytta i en rad olika yrken.

Det ger möjlighet att jobba med utredning, utbildning och kommunikation. Exempel på potentiella arbetsplatser kan vara:

  • internationella och nationella organisationer
  • statliga myndigheter, regioner och kommuner
  • informations- och utbildningssektorn
  • civilsamhället
  • museer och arkiv

Efter avslutat program finns det också möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå. På Södertörns högskola kan du läsa såväl magister- som mastersprogram i religionsvetenskap, vilka ger dig behörighet till att söka en forskarutbildning.