Vad ingår?

Breda kunskaper inom humaniora och samhällsvetenskap med fokus på religion

Under programmet studerar du mångreligiositet och sekularitet i historia och samtid från ett vetenskapligt perspektiv. Programmet kombinerar kurser i religionsvetenskap med ett kompletterande breddningskurser inom ett annat humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Programmet inleds med Religionsvetenskap A och B, där du lär dig grunderna av religionsvetenskaplig teori. Under första terminen kommer du att introduceras till de stora världsreligionerna, men också exempelvis esoterism och sekulära livsåskådningar. Andra terminen ger dig fördjupade kunskaper om religion ur historiska och samtida perspektiv. Kurserna berör teman som psykologi, genus, sexualitet, migration, religionsfrihet, politik och radikalisering. Du fortsätter sedan med en religionsvetenskaplig breddning, där du vidare fördjupar dina kunskaper inom ämnet.

Dessa följs av två terminer som består av kurser med kompletterande breddningsämnen inom humaniora eller samhällsvetenskaperna, som du väljer själv. Under dessa terminer kan du även välja att åka på utbytesstudier. Den femte terminen erbjuder möjlighet till praktik.

Under programmets sista termin återvänder du till Religionsvetenskap genom att läsa C-kursen. Programmet avslutas med skrivandet av din C-uppsats.

Termin 1

Religionsvetenskap A

Termin 2

Religionsvetenskap B

Termin 3

Religionsvetenskaplig breddning

Termin 4

Valbar kurs: Kompletterande humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne

Termin 5

Valbar kurs: Kompletterande humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller Religionsvetenskaplig praktik

Termin 6

Religionsvetenskap C

Arbetssätt

Undervisning sker på campus med cirka tre till fyra lärarledda undervisningstillfällen per vecka. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarium. Även studiebesök kan förekomma. Du examineras på olika sätt under programmets gång, exempelvis genom hemtentamen, salstentamen och uppsatsskrivning.