Varför programmet?

Religionens roll i multikulturella samhället

Förmågan att förstå religion som socialt och kulturellt fenomen är, i ett mångkulturellt samhälle, avgörande för relevanta samhällsanalyser och att leda samhällsförändring. Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dig i religion, dess historia och traditioner, och se vilken roll de har spelat i samhällen historiskt och hur de fortsätter att påverka dem idag. Du får en bred kunskapsbas i humaniora och samhällsvetenskap, genom möjligheten att kombinera kurser i religionsvetenskap med två terminer i ett valfritt ämne inom dessa områden.

Sekularitet och mångreligiositet är två huvudteman i detta program. De studeras i såväl historiska tider som i nutiden, från ett svenskt och internationellt perspektiv. Båda teman är högaktuella i dagens Sverige och knyter direkt an till frågor om bland annat social hållbarhet och andra frågor inom FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Utbildningen är helt fristående från alla religiösa samfund. Som framtida religionsvetare studerar du religiösa traditioner i historia och samtid – alltid på en strikt vetenskaplig (humanistisk) grund.

Religionsvetenskap vid Södertörn har ett starkt fokus på både historiskt djup och samtidsrelevans. Integrerat i religionsvetenskapsämnet på Södertörn finns IMS, Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, som har tätt samarbete med ett flertal myndigheter. Detta skapar viktiga kontaktytor inför framtiden för studenterna.