Student i talarsituation.

Skapa bryggan mellan kunskap och handling i samhällets viktigaste frågor

Program

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling

180 hp

Vår

100%

Campus

I denna utbildning finns en unik kombination av retorik och hållbar utveckling. Du får redskapen för att moderera, delta och samordna kommunikation gällande samhällsfrågor. Där det idag finns ett glapp mellan kunskap och handling i samhällets viktiga frågor – finns snart du.

Funderar du på att söka programmet? Anmälan till våren 2025 öppnar i september. Om du fyller i din e-post på sh.se/intresse påminner vi dig när det är dags!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår alumn Michelle

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Möt vår alumn Michelle

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Unik utbildning i ett fält med hög efterfrågan Efter avslutad utbildning blir du expert på att främja politiska och andra kommunikationsprocesser och facilitator i hållbarhetsarbete. Som retorikkonsult med denna inriktning kan du arbeta med utvecklingsprojekt riktade mot samhällsproblem, medling i konflikter och förhandlingar kopplade till hållbar utveckling. Du kan verka inom informationsarbete, opinionsbildning eller vetenskapskommunikation. Detta program är relativt nytt, och formulerat utifrån ett problem som har att göra med glappet mellan kunskap och handling i hållbarhetsfrågor – i hög grad ett kommunikativt problem. Tänkbara arbetsplatser och yrken är därför inom forskningskommunikation, myndigheters hållbarhetsarbete, kommunikationsbyråer, idéburna organisationer eller förlag och museum. Det är samtidigt en bred retorikkonsultutbildning med fokus på hållbarhetsfrågor i vid bemärkelse. Du har därför goda förutsättningar att arbeta med frågor där man måste hantera motstridiga perspektiv, exempelvis kriskommunikation, förhandling och konflikthantering inom en organisation. Läs om ämnets forskning
Studera och arbeta med samhällsnytta genom retorik Programmet börjar med ett år retorikstudier då du läser A- och B-kursen i ämnet. Du får kunskap i grundläggande retorisk teori och retorikhistoria, där du arbetar både teoretiskt och praktiskt. En återkommande uppgift är att du kritiskt granskar olika typer av retoriska texter och använder olika metoder för att leta efter och tolka underliggande budskap. Du kommer även att få möta centrala tankar inom retoriken från antik tid till idag. Utbildningen fortsätter med tre terminer av programspecifika kurser, varav två ger retorik-, samhälls- och miljöorienterade perspektiv på politisk kommunikation, medborgarskap och hållbar utveckling. I dessa kurser varar du teoretiska kunskaper med praktiska tillämpningar, som exempelvis analys av information och desinformation, textproduktion och debatt. Den tredje programspecifika terminen består av kursen Att leda retorikprojekt, vilken behandlar strategisk kommunikation, marknadsföring och projektledning. Programmet avslutas med kursen Retorik C, där du genomför ett självständigt arbete som presenteras skriftligt i en större uppsats. I programmet ingår det ingen praktik, däremot förekommer både längre och kortare projekt med interna och externa uppdragsgivare. Tack vare dessa projektarbeten får du direktkontakt med arbetslivet och har goda chanser att knyta kontakter för framtiden. Termin 1 Retorik A Termin 2 Retorik B Termin 3 Programspecifik fördjupning Termin 4 Programspecifik fördjupning Termin 5 Programspecifik fördjupning Termin 6 Retorik C Arbetssätt Mellan 20 och 30 studenter antas varje vår och under terminen delas ni in i mindre seminariegrupper och arbetsgrupper. Undervisningen är varierad och du kommer få delta på allt från föreläsningar och seminarier, till workshops och studentledd undervisning. Den lärarledda undervisningen varierar mellan fyra och åtta timmar per vecka. Däremot förväntas du vara på plats på högskolan ungefär 20 timmar per vecka. Programmet är noga med att variera examinationsformerna. Muntlig tentamen, minikonferenser och skrivuppgifter varvas med de mer klassiska sals- och hemtentamen samt uppsatsskrivning.
För dig med brinnande samhällsengagemang och viljan att uttrycka det Många av dagens viktigaste samhällsutmaningar kräver inte bara kunskap och teknologi, utan också att man förhandlar och kommer överens om lösningar. Det behövs därför både kunskap inom ämnet som diskuteras och kunskap om hur man underlättar beslutsfattande och kommunikation. Vi på Södertörns högskola har sett ett behov av en utbildning som kombinerar detta och har därför skapat Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Programmet riktar sig till dig som har ett engagemang för samhällsfrågor, som exempelvis jämställdhet, miljö- och klimatfrågor och ekonomisk och social rättvisa. Du kommer inom programmet att utveckla de förmågor som behövs för att arbeta med att hjälpa utvecklingsprocesser som har med hållbar utveckling i bred bemärkelse att göra. Utbildningen går ut på att göra dig som student skicklig på att åstadkomma möten och givande samverkan mellan forskning, politik, näringsliv, ideella organisationer och medborgare. Inriktningen för programmet har ett arbetssätt som kallas kritisk samhällsintegrerad pedagogik, vilket betyder att du får studera konkreta verkliga problem, interagera med viktiga aktörer och delta i debatter. Utbildningen är i hög grad praktisk och yrkesorienterad men bygger samtidigt på ett forskningsorienterat förhållningssätt. Det innebär att du som student använder din forskande förmåga för att analysera och navigera i de komplexa och verkliga problem som lyfts.