Student i talarsituation.

Skapa bryggan mellan kunskap och handling i samhällets viktigaste frågor

Program

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling

180 hp

VT2020

100%

Campus

I denna utbildning finns en unik kombination av retorik och hållbar utveckling. Du får redskapen för att moderera, delta och samordna kommunikation gällande samhällsfrågor. Där det idag finns ett glapp mellan kunskap och handling i samhällets viktiga frågor – finns snart du.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår alumn Michelle

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.