Varför programmet?

Utveckla din retoriska förmåga med aktuella samhällsfrågor

Retorik är ett ämne för dig med intresse för kommunikation, som vill bli bättre på att använda tal och text och dessutom leda andra i deras kommunikation. Som retorikkonsult arbetar du med kommunikation och information – hur man anpassar det på bästa sätt för olika målgrupper i olika situationer.

Idag är frågor som rör kommunikation, information och kunskap centrala inom alla samhällets områden. Programmet ger dig därmed en yrkestitel som återkommer i alla typer av företag, organisationer och myndigheter. Det finns i programmet ett starkt fokus på yrkesverksamhet, tillsammans med en tydlig vetenskaplig förankring, vilket ger dig en värdefull spetskompetens i arbetslivet. De muntliga och skriftliga uppgifterna inom programmet anknyter till dagsaktuella frågor, då du till exempel får kommentera valdebatter eller skriva debattartiklar.

Utbildningen ger dig goda kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, i hur muntlig, skriftlig och visuell kommunikation kan fungera och skapa betydelse i olika situationer. Du får exempelvis aktivt öva på rollen som utbildare och rådgivare, och samarbeta med andra studentgrupper för att lära dig olika samarbetsformer inför kommande arbetsliv. En viktig kunskap du tar med dig är hur du utformar och anpassar information för olika målgrupper och syften.

Programmet är inriktat på hur man planerar, kvalitetssäkrar och genomför utbildning med syfte att förbättra olika slags verksamheter. Du får exempelvis analysera texter ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och utifrån det föreslå förändrad kommunikationsstrategi, och därmed aktivt arbeta med inkludering. Det ingår även övningar i konsten att lyssna och skapa förutsättningar om inkluderande samtal i organisationer, till exempel skrivövningar med koppling till frågor om språkpolitik och informationsetik, som syftar till att främja demokrati.