Din framtid!

Spetskompetens i ett yrke som efterfrågas inom flera branscher

En retorikkonsult har till uppgift att kunna framställa situationsanpassade texter och underlag, liksom att utforma bildmanus och grafiska produkter. Under programmets gång kommer du att ha förvärvat de verktyg som behövs för att genomföra dessa uppgifter. Du får dessutom en spetskompetens i att kunna förmedla din kunskap vidare och utveckla andras retoriska förmåga.

Som retorikkonsult kan du arbeta med uppgifter inom opinionsstrategi, intern och extern kommunikationsplanering, utbildning och rådgivning vid skriftlig och muntlig framställning. Yrkestitlar du kan inneha är exempelvis talskrivare, redaktör, utredare och kommunikatör. Alla behöver en retorikkonsult, vilket gör att du inte är begränsad inom en viss bransch – behovet för din kompetens finns överallt.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter från programmet arbetar bland annat som anställda opinionsstrateger, kommunikatörer, utbildare, förlagsredaktörer och kommentatorer i media. Vissa bedriver även egen konsultverksamhet.