Din framtid!

Det här väntar dig efter utbildningen!

Genom att läsa Samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS) på Södertörns högskola får du en unik utbildning som leder till en examen i miljövetenskap. Utbildningen är bred och mångvetenskaplig och ger dig kompetens att skapa underlag för den komplexa planering som efterfrågas på flera arbetsplatser. Genom att fokusera på samhällsrelevanta hållbarhetsfrågor och marknadens trängande behov av geodata och digitalisering får du färdigheter och kompetenser som ger dig stora möjligheter till arbete med hållbar omställning efter examen. För dig som är intresserad av att studera vidare kommer utbildningen ge dig bra ingångar till efterföljande master- och forskarutbildningsprogram inom miljövetenskap och andra områden som utbildningen berör.

Under utbildningen får du möjlighet att skapa flera värdefulla kontakter genom exempelvis gästföreläsare från offentlig och privat sektor. Du har också möjlighet att göra projektarbeten med Södertörns högskolas samarbetspartners som är aktuella inom kommuner och regioner.

Idag finns det en stor efterfrågan på samhällsplanerare med GIS kunskaper och miljövetenskaplig bakgrund! Efter utbildningen har ni gedigna GIS-kunskaper och en helhetsbild och tolka och applicera ekologiska och naturgeografiska aspekter i samhällsplanering, med integrerad kunskap om det ekonomiska och sociala perspektivet. I utbildningen får ni verktyg för att möta dagens och framtidens behov av ett mer hållbart samhälle

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent i naturgeografi, lektor i miljövetenskap med inriktning mot GIS och tillförordnad programkoordinator