Vad ingår?

En unik utbildning som leder till en bred arbetsmarknad - det här får du läsa!

Samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS) är en treårig tvärvetenskaplig utbildning med miljövetenskap som huvudområde. De första fyra terminerna är kurserna obligatoriska och kan komma att läsas tillsammans med andra program inom huvudområdet miljövetenskap.

Under de första terminerna får du kunskap om samhällsplanering och GIS med datahantering och visualisering i fokus. Du får kunskap och teoretiska perspektiv som ger dig grunderna för att förstå samhällsplaneringens ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar. Med din samlade erfarenhet får du sedan fördjupad kunskap om naturens processer både naturgeografiska och ekologiska i relation till samhällsplaneringsperspektiv. I mindre projekt kommer du tillsammans med våra samverkanspartners använda naturvetenskapliga kunskaper på olika samhällsplaneringsutmaningar. I en fortsättningskurs i GIS får du även genomföra ett GIS-projekt, som baseras på ett aktuellt urbant eller regionalt planeringsproblem och med ett tydligt fokus på effektiv visualisering och presentation med hjälp av GIS-baserade analyser och kartor.

Under de två sista terminerna läser du valbara kurser inom samhällsplanering och GIS eller kurser som på annat sätt kan kopplas till programinnehållet och som är på C-nivå. Du kan välja mellan att antingen läsa kursen på Södertörns högskola, ett nationellt eller internationellt lärosäte. Sista terminen genomför du också ett självständigt examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot samhällsplanering och GIS.

Termin 1

Introduktion till Samhällsplanering och GIS 30 hp

Termin 2

Samhällsutveckling och naturens processer 30 hp

Termin 3

Tillämpad samhällsplanering med miljöperspektiv 30 hp

Termin 4

Vetenskaplig metodik och avancerad GIS

Termin 5

Valbar kurs inom Samhällsplanering och GIS

Termin 6

Valbar kurs inom Samhällsplanering och GIS; examensarbete

Utbildningen ger en bred kunskapsbas om de verktyg och metoder som finns eller håller på att utvecklas för vad som krävs för att klara av en snabb omställning till ett samhälle som både klarar av ekonomisk standard och att minska negativ påverkan på klimat och miljö. Vi gör det genom att tydligt fokusera på de svårlösta problem som finns mellan olika motstående visioner till exempel täta men samtidigt gröna städer, miljökonsekvenser av ökad elanvändning , bostadssegregation och social hållbarhet. Denna kunskap integreras med avancerade GIS kunskaper inom samhällsplaneringen.

Mats Grahn

Mats Grahn

Professor i miljövetenskap, utvecklare av och lärare inom programmet.