Varför programmet?

En unik och aktuell utbildning

Programmet är för dig som vill ha en unik och mångvetenskaplig utbildning inom samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS). Genom att fokusera på samhällets behov av digitala färdigheter och kompetenser, ger utbildningen eftertraktade kunskaper som är meriterande i ett framtida arbetsliv inom både privat och offentlig sektor. Under utbildningen får du exempelvis arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor som framför allt är relaterade till storstadsområden genom att använda digitala analys- och planeringsmetoder. Du får även kunskap om projektledning vilket i kombination med det andra ger dig en bred och mångvetenskaplig kompetens.

Under utbildningen har du möjlighet att skapa flera nyttiga kontaktytor genom projektarbeten tillsammans med kommuner och gästföreläsare.

Det här programmet riktar sig till dig som vill vara med att forma framtidens samhälle och vara en del i klimatomställningen och klimatanpassningen av våra städer.

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent i naturgeografi, GIS-lektor och tillförordnad programkoordinator