Vad ingår?

Verkliga projektarbeten som förbereder dig för yrkeslivet

Spelprogrammet är en treårig utbildning. Under programmet läser du A-, B- och C-kursen i Medieteknik. De varvas med programspecifika kurser utifrån den inriktning du har valt – grafik eller speldesign och scripting. Kurserna innehåller både teoretiska och praktiska moment, oavsett vilken inriktning du väljer att läsa.

Du får under studiernas gång en realistisk bild av hur det är att arbeta som speldesigner. Under programmet utvecklar ni ett spel i helklass, vilket ger dig inblick i en typisk arbetsprocess. Genom att arbeta i större grupp, där varje mindre grupp konstant behöver samarbeta och kommunicera med andra grupper, får du en bild av hur det är att arbeta med spelutveckling.

Termin 1

Medieteknik A inom Spelprogrammet, programspecifika kurser

Termin 2

Medieteknik A inom Spelprogrammet, programspecifika kurser

Termin 3

Medieteknik B inom Spelprogrammet, programspecifika kurser

Termin 4

Medieteknik B inom Spelprogrammet, programspecifika kurser

Termin 5

Medieteknik C inom Spelprogrammet, programspecifika kurser

Termin 6

Medieteknik C inom Spelprogrammet, Praktik

Arbetssätt

Under utbildningen har du återkommande spelprojekt som bygger på grupparbeten. Under projekten förväntas du vara heltid på högskolans område, vilket innebär ungefär 40 timmar i veckan. Undervisningen sker bland annat i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Du examineras under utbildningen genom projektarbeten i grupp, tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter, samt redovisning av eget spel.

Cirka 60 studenter börjar på Spelprogrammet, vilket fördelas lika över båda inriktningarna.