Dela

Facebook Mail Twitter

CBEES flyttar fram positionerna för Romska studier

Forskningsinriktningen romska studier vid CBEES har på kort tid etablerat sig som en av de ledande forskningsmiljöerna i Europa inom detta fält.

Romska flaggan mot blå himmel 

I början av 2017 fick Norden, och kanske norra Europa, sin första professor i Romani Studies – Kimmo Granqvist. Uppdraget han fick var att bygga upp en stark forskningsmiljö kring romska studier på CBEES och Södertörns högskola. Efter bara några månader hade den nya forskningsmiljön fått flera fina erkännanden.

– Kimmo är i färd med att etablera vad som kan utvecklas till en av de starkaste forskningsmiljöerna i Europa inom detta fält, sa Joakim Ekman, föreståndare på CBEES, några månader efter att professorn börjat sitt nya jobb.

Forskningsprojekt digitaliserar arkivdokument om rumänska romer

Till att börja med har Kimmo Granqvist och hans projektgrupp fått ett stort forskningsprojekt beviljat, med medel från Östersjöstiftelsen. Projektet “Mapping the Roma Communities in 19th Century Romania” är ett treårigt forskningsprojekt som ska digitalisera och publicera rumänska arkivdokument från 1800-talet. Ur arkiven kan man utläsa till exempel demografi, familjeformer och socioekonomiska strukturer för romer. Det här är information som tidigare inte varit tillgänglig.

– Det intressanta med detta är att dokumenten visar att romer inte alltid varit underklass, utan i mycket högre grad än vad man tidigare har antagit varit integrerade i det rumänska samhället, säger Kimmo Granqvist.

Projektet leds av Kimmo Granqvist och medverkande forskare från Södertörns högskola är David Gaunt, Julieta Rotaru och Ryan Dias.

Kimmo ny redaktör för tidskrift

Kimmo Granqvist blev även ny redaktör för tidskriften Romani Studies, en internationell tvärvetenskaplig tidskrift som publicerar peer review-granskade artiklar inom alla områden av romska studier. Tidskriften grundades år 1888 och publicerar artiklar om historia, antropologi, sociologi, språkvetenskap, konst, litteratur, folklore och musik samt recensioner av böcker och audiovisuella material. Tidskriften är den internationellt mest inflytelserika inom romska studier och ges ut av Liverpool University Press två gånger per år.

– Det här är en stor sak för forskningsområdet, men även för Södertörns högskola, säger Kimmo Granqvist, och det är självklart hedrande att jag fått frågan att vara redaktör.

CBEES anställde under samma period också en ny forskningsledare för Romani Studies, Juileta Rotaru.

CBEES är en dynamisk forskningsmiljö med stor potential!

Julieta Rotaru kommer från en juristfamilj i Bukarest, men valde en helt annan inriktning på sina studier, nämligen filologi och klassiska språk. Efter att ha läst latin och grekiska på universitetet i Bukarest studerade hon sanskrit i fyra år i Indien. Och vad är då kopplingen mellan sanskrit och hennes nuvarande forskningsfält, romska studier?

– Romerna levde i Indien för tusentals år sedan, och tog med sig språket och traditionerna därifrån när de kom till Europa, berättar Julieta. Så språket romani har många likheter med det urgamla språket sanskrit! Man kan också se likheter mellan romernas traditioner idag och urgamla indiska traditioner.

Julieta är nyinflyttad i Sverige med sina två döttrar, och alla tre trivs väldigt bra här. Hon menar att det är stor skillnad att arbeta på Södertörns högskola jämfört med i Bukarest. Här finns en vilja att hjälpa och förstå och det finns en administration och organisation som fungerar. Och frånvaron av utbredd korruption är en lättnad.

– CBEES är en väldigt spännande och dynamisk miljö med väldigt kompetenta människor som forskar inom olika fält. Jag ser mycket fram emot att utöka samarbetet oss forskare emellan i gränsöverskridande projekt, säger Julieta.

Julieta har som ny forskningsledare dels mycket forskningstid och dels uppgiften att vidareutveckla
området romska studier genom att till exempel anordna seminarier och konferenser. Finns det något särskilt som Julieta då skulle vilja uppnå under de år som hennes uppdrag löper?

– Jag skulle verkligen vilja att doktorander skulle kunna avlägga en doktorsexamen i romska studier på Södertörns högskola, säger Julieta. Jag vet inte om det går att skapa möjligheter för detta på kort sikt, men jag vill i alla fall börja arbetet. CBBES förtjänar det och potentialen finns!

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-22