Dela

Facebook Mail Twitter

Romernas nationaldag – en dag av frigörelse

För romer runt om i världen har 8 april blivit en dag att enas kring. En dag då deras kultur, historia och gemenskap uppmärksammas. I dag hissar vi också för första gången den romska flaggan på Södertörns högskola.

Student läser på en surfplatta

Romer världen över förenas idag för att uppmärksamma sin historia och frihetskamp. Så även de som bor i Sverige. Arli, lovara, kalé, kalderash eller resande - oavsett vilken grupp man kommer ifrån delar de ett gemensamt arv. 8 april firas till minne av den första romska världskongressen 1971. Då enades deltagarna om två viktiga gemensamma symboler för alla romska grupper: flaggan och nationalhymnen "Gelem, gelem".

— Nationaldagen är viktig för romer, det blir en chans att uppmärksamma sin historia och närvaro i världen. Men det är också viktigt att komma ihåg att romer är en av Europas största minoritetsgrupper och de har varit en del av europeisk historia under mycket lång tid, säger Kimmo Granqvist, professor i romska studier vid Södertörns högskola.

Språk - en viktig del av människans identitet

Kimmo Granqvist leder sedan 2018 forskningsprojektet Romers språkliga repertoarer i en öppen värld. Länk till annan webbplats. Tillsammans med en internationell forskargrupp ska han studera det romska språkets olika dialekter och hur de förändras i en global värld. Han tror att forskning som denna kan hjälpa till att stärka romska gruppernas självkänsla och identitet.

— Språket är en viktig del av en människas identitet. Om ett språk dör så dör också en bit av den människans kultur. Projektet kommer vara en del i att väcka liv i det romska språket och dess dialekter, säger han.

Länge tillskrevs romer en passiv roll i sin egen berättelse. Jan Selling, docent i historia, kommer i dagarna ut med sin nya bok Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Med boken vill han lyfta fram romers egna perspektiv på den romska frigörelsens långa historia.

— I delar av Rumänien var romer förslavade fram till 1856. I Sverige uppnåddes medborgerliga rättigheter först på 1950-talet. När frigörelsen kom var det genom samhällsförändring och ideologiska förändringar i majoritetssamhället. Men ju längre fram vi kommer, desto mer handlar det om romsk kamp och den historien är viktig att berätta, säger han.

Utbildning är nyckeln

Utbildning har en viktig roll att spela i arbete med att stärka romers roll i samhället. Det visar inte minst de romska brobyggarutbildningar som hölls på Södertörns högskola mellan åren 2012 och 2019. En brobyggare är en person som fungerar som en länk mellan skolan, hemmet och vid behov även socialtjänsten.

En central del i framgången var just att kurserna utvecklades av romer, inte enbart av högskolan själv.

Södertörns högskola är enda lärosätet i Sverige som erbjuder högskolestudier i romska studier. Här finns bland annat kurser i romani chib, romsk historia och antiziganism, varav många ges distans.

Undervisningen leddes av Christina Rodell Olgac, docent i pedagogik, och Angelina Dimiter-Taikon, fil.mag i pedagogik och sakkunnig i romska skol- och utbildningsfrågor. Högskolan har också anordnat uppdragsutbildningar för modersmålslärare i romani chib.

— Det finns ett stort symbolvärde för romer att befinna sig här på campus på högskolan och gå utbildningar med möjlighet till högskolepoäng. Vi ser hur en förändrad inställning till högre utbildning håller på att utvecklas inom minoriteten, att man ser det som en möjlighet idag. Flera av deltagarna har även fortsatt studera. Dessutom utmanar romsk närvaro på campus föreställningarna om romer på såväl högskolan som i samhället i stort, ett ömsesidigt lärande sker, säger Christina Rodell Olgaç.

Idag fullföljer fler romska barn sin skolgång än tidigare och fler elever deltar i modersmålsundervisningen i romani chib. Brobyggarna och modersmålslärarna blir också förebilder för andra barn. Dessutom har det visat sig att samarbetet mellan hem och skola har förbättrats i de kommuner kursdeltagare arbetar.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Romska studier

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-12-15