Dela

Facebook Mail Twitter

Högskolan ansluten till CoARA och DORA för ökad kvalitativ forskningsbedömning

Södertörns högskola har undertecknat avtal om forskningsbedömning: Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) och har sedan tidigare också undertecknat The Declaration on Research Assessment, (DORA). Syftet med dessa initiativ är att samfällt verka för förbättrad bedömning av forskningens kvalitet och att komma tillrätta med alltför enkla och missvisande kvantitativa bedömningar.

Böcker på sten

CoARA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett europeiskt initiativ med fler än 350 olika organisationer från över 40 olika länder involverade.

– Det här är ett viktigt initiativ, säger Ulla Manns, vicerektor för forskning på Södertörns högskola. Om det utvecklas i rätt riktning kan praxis av kvalitetsbedömning förbättras så att mer kvalitativa bedömningar görs. Idag tenderar många bedömningar att vila på förenklade kvantitativa metoder; antalet artiklar i peer-reviewade internationella tidskrifter exempelvis, istället för kvalitativa bedömningar av forskningens innehåll och resultat. Sådan praxis påverkar snabbt meriteringssystem. Ännu finns inga färdiga lösningar, utan koalitionen ska bygga på kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Aktörerna ska tillsammans se över principer och modeller för meritvärdering, så att dessa styr mot önskade mål.

DORA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., den andra forskningskoalitionen som högskolan sedan tidigare är ansluten till, syftar även den till att utveckla och främja bästa praxis för bedömning av vetenskaplig forskning.

Deklarationen tog sin början i San Fransisco 2012 under ett årsmöte med American Society for Cell Biology. Det har därefter blivit ett världsomspännande initiativ som täcker alla vetenskapliga discipliner. DORA:s vision är att främja praktiska och robusta metoder för forskningsbedömning globalt och över alla vetenskapliga discipliner.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-01-02