Dela

Facebook Mail Twitter

Ny bok sätter biståndshandläggaren i fokus

I den nyutkomna boken Socialt arbete i äldreomsorg - Professionell handläggning i teori och praktik undersöks och problematiseras biståndshandläggarens roll i äldreomsorgen.

– Biståndshandläggning fyller en viktig roll och funktion för att äldre personer med omsorgsbehov ska få den hjälp de har rätt till. Men det är till stora delar ett osynligt arbete, säger Magdalena Elmersjö som är lektor och docent i socialt arbete vid Södertörns högskola och en av bokens tre redaktörer.

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö.

Kan du beskriva boken?

Den här boken ger en sammanflätad berättelse om biståndshandläggning i äldreomsorgen. Här placeras biståndshandläggaren i ett socialt och historiskt sammanhang, och biståndshandläggarens centrala roll och funktion i svensk välfärd synliggörs. Författarna diskuterar både framväxten av yrkeskategorin och samtida utvecklingstendenser. Detta betraktas ur såväl forskarens som praktikerns perspektiv, vilket leder till en problematisering av yrkesrollen från olika utsiktspunkter.

Varför ville ni skriva den här boken?

Boken började med samtal över zoom där vi diskuterade den okunskap som finns om biståndshandläggning både i allmänhet och bland politiker och yrkesverksamma inom andra välfärdsområden. Det här var under pandemin då äldreomsorgen - under en kort period - fick mycket uppmärksamhet. Diskussioner om hur biståndsbedömning går till och vad socionomerna gör i äldreomsorgen lyste trots det med sin frånvaro. I relation till det pratade vi även om vad man kan göra åt denna okunskap. Från början tänkte vi skriva en debattartikel, sen började vi intervjua handläggare vi hade kontakt med och insåg till sist att vi ville skriva tillsammans med praktiker. Idén om en bok som vänder sig till en bred grupp av professionella växte fram. I ett senare läge tillfrågade vi även forskarkollegor om de ville medverka.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?

Biståndshandläggning fyller en viktig roll och funktion för att äldre personer med omsorgsbehov ska få den hjälp de har rätt till. Men det är till stora delar ett osynligt arbete. Biståndshandläggning är inte bara utredning och myndighetsarbete utan även klassiskt socialt arbete med fokus på stöd, hjälp och att skapa relationer.

Socialt arbete bok

Vad är unikt med boken?

I den här boken medverkar praktiker som med egna ord berättar om arbetet. De visar också på det många beröringspunkterna mellan socialt arbete i äldreomsorg och socialt arbete på andra fält.

Vad kommer studenten/läsaren ta med sig efter att ha läst boken?

Studenterna kommer få berättelser direkt från det sociala arbetets praktik och gott med underlag för fortsatta reflektioner och diskussioner. De kommer också att ha med sig idéer om möjliga förändringar.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?

Många gånger tycker studenterna att det är svårt att skapa sig en bild av hur det sociala arbetet bedrivs inom ramen för ett myndighetsuppdrag. Boken ger många exempel på det och öppnar upp för det breda landskap av spännande arbetsuppgifter och samverkan som arbetet innebär.

Hur och var kan boken användas?

Kurser på socionomutbildningen framför allt på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt slingan Personlig och Professionell Utveckling (PPU), i workshops med biståndshandläggare, verksamhetsansvariga och politiker. Vi tror också att boken passar bra i händerna på arbetsgrupper ute i äldreomsorgen. Biståndshandläggarens arbete är inte alltid ens känt bland äldreomsorgens övriga yrkeskategorier. Kapitlen kan läsas fristående och har diskussionsfrågor kopplade till sig. I det teamarbete som inte minst äldreomsorgen i allt högre grad måste förhålla sig till kan kollektivt läsande av ett eller flera kapitel fungera som verksamhetsutveckling i en lärande organisation. Politiker på olika nivåer, inte minst i social- och omsorgsnämnder runt om i kommunerna, tror vi också kommer kunna ha nytta av boken när de utför sina viktiga uppdrag i demokratins tjänst.

Bokens redaktörer är:
Magdalena Elmersjö, lektor och docent i socialt arbete vid Södertörns högskola.
Stina Johansson, professor emerita i socialt arbete vid Umeå universitet.
Sara Hultqvist, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Boken är utgiven av Gleerups och går att köpa via deras hemsida Länk till annan webbplats..

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-08