Dela

Facebook Mail Twitter

Svenskarnas förtroende högt för krigsrapporteringen i de stora nyhetsmedierna

De stora svenska nyhetsmedierna har en stark position hos den svenska allmänheten, när det gäller krigsrapporteringen från Ukraina. Det visar en studie som medieforskarna Gunnar Nygren, Södertörns högskola, och Andreas Widholm, Stockholms universitet, och genomfört och som nyligen publiceras i 2022 års nationella SOM-undersökning från Göteborgs universitet.

Gunnar Nygren

Nästan nio av tio svenskar hämtar sina nyheter om konflikten i de stora dagstidningarna och etermedierna minst varje vecka. Förtroendet för mediernas bevakning av kriget är också högt. Undersökningen visar att ålder och sociala faktorer hos nyhetskonsumenten har betydelse när vi väljer att fördjupa oss i nyhetsflödet.

Högutbildade män i storstäder väljer gärna internationella medier, medan lågutbildade och äldre män i mindre tätorter gärna går till svenska alternativa nyhetssajter. Yngre människor hämtar oftast nyheter och opinionsmaterial om konflikten i sociala medier, men förtroendet för dessa samt för alternativa medier är lågt.

"Ändå är användningen av alternativa medier högre när det gäller krigsnyheter än för generell nyhetskonsumtion, något som kan hänga ihop med en brist på mångfald i de etablerade mediernas rapportering", skriver artikelförfattarna.

Rapporten "Varifrån från svenskarna sina nyheter" finns tillgänglig via SOM-institutet. Länk till annan webbplats.

Ta de av hela SOM-antologin "Ovisshetens tid". Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-16