Dela

Facebook Mail Twitter

Sjyst Data! - Södertörnforskare bidrar till nya verktyg för ökat dataskydd

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för samhället, men också risker och hot. Många företag och organisationer behöver stöd för att skydda och hantera sin data– och nu finns ett sådant stöd på plats i ett helt nytt datalabb och certifiering genom projektet Sjyst data!. Södertörnforskarna Sofia Lundmark och Mattias Jacobsson har varit med i arbetet med de nya tjänsterna.

Porträttbild: Sofia Lundmark. klädd i svart skjorta, moderna silverhalsband runt halsen, mörkrätt hår, glasögon, bakgrunden är grå betong.  

Sjyst Data! Länk till annan webbplats. drog igång som ett svar på ett ökat behov av stöd kring dataskydd och integritetsfrågor inte minst till följd av införandet av GDPR. Nu lanserar två nya tjänster: Sjyst data!-labb och Sjyst data!-certifiering.

– Under projektets gång har företag och organisationer kommit till oss med sina dilemman och vi har jobbat utifrån tio olika case. De har fått beskriva vad som är problem och vilka osäkerheter de ser kring sin datahantering. Vid ett museum fanns det till exempel en oro att inte kunna fortsätta samla in uppgifter för sina arkiv där de dokumenterar människors vardag. Andra har behövt ha hjälp med gränssnittet mot användarna gällande sekretessmeddelanden, så man inte säger ja till lite vad som helst, säger Sofia Lundmark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola.

Utforskare labb

Sjyst data!-labbet är ett utforskande datalabb som erbjuder ett strukturerat innovationsstöd kring hur företag och organisationer kan arbeta med etiska och juridiska frågor rörande datadrivna tjänster. Här finns expertis från flera olika områden, bland annat forskare inom medieteknik. Labbet är en kommersiell tjänst som drivs av RISE, Research Institutes of Sweden, Länk till annan webbplats. som varit projektkoordinator.

Framåt är det tänkt att labbet ska fortsätta arbeta på ungefär samma sätt, men då genom en kommersiell tjänst. Forskarna bidrar med sin expertis men får också sedan ta del av de data kunden tar med sig för exempelvis genomförandet av en dataskyddsrond i likhet med traditionella skyddsronder som genomförs på arbetsplatser. Labbet kommer att fungera som en testbädd med ett utbyte mellan parterna.

Ökad transparens för data

Certifieringen handlar mycket om att öka transparensen för de som arbetar datadrivet. Med den stämpeln, som kan jämföras med liknande certifikat inom till exempel e-handel, säkerställs god integritet inom datahantering och dataskydd.

De nya tjänsterna är ett resultat av ett nära samarbete mellan de olika parterna i projektet som fört samman expertis inom medieteknik och juridik med användare från såväl telekomföretag som museum. Projektet har letts av RISE i samarbete med Lunds universitet, Malmö universitet och Södertörns högskola samt ett flertal olika företag och organisationer. Sjyst Data! har genomförts i tre faser där Sofia Lundmark och Mattias Jacobsson varit med i den tredje och sista. Tidigare har även Ester Appelgren och Fredrik Winberg, också från Södertörns högskola, varit med i projektet.

Okunskap och osäkerhet

Att tjänsterna verkligen kan bli ett stöd tvivlar inte Sofia Lundmark på.

– Både vi och våra studenter som kommit ut på arbetsmarknaden ser hur osäkerhet och okunskap kring dataskydd stoppar upp den tekniska utvecklingen på designkontor och webbyråer. Inom projektet har vi därför jobbat nära jurister och användare för att hitta lösningar som verkligen passar olika verksamheter, säger Sofia Lundmark, lektor i medieteknik och fortsätter:

– Det som varit mest givande med projektet är samverkan mellan alla inblandade parter. Vi har fått stärka upp vår egen kompetens inom till exempel juridiska frågor och minska vår osäkerhet kring lagar och regler. Vi har också involverat våra studenter från It, medier och design som exempelvis fått möjlighet att skriva sin c-uppsats inom projektet och de har varit med och drivit oss framåt.

Samverkans- och innovationsprojekt Sjyst Data! har finansierats av Vinnova inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation, UDI steg 3. Projektkoordinator: Rise, Research Institutes of Sweden. Projektet har pågått i två år och haft en budget på 44 000 000 kronor.

Partners:

  • Lunds universitet, Malmö universitet, Södertörns högskola
  • Region Stockholm, Nordiska museet, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
  • Bumbee Labs, HI3G Access, iGrant.io, Interactive Advertising Bureau Sverige, Kantar Sifo, Mydata, Pinteg, Priva Innovation, Sandvine, SEB, Swedma, Telia.
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-08