Dela

Facebook Mail Twitter

Anne Kaun invald i prestigefyllda forskningssällskapet Academia Europaea

Academia Europaea har fått ännu en medlem från ett svenskt lärosäte: Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, blev nyligen invald i detta sällskap som samlar de mest framstående forskarna i Europa och som verkar för att främja forskningsexcellens inom alla discipliner.

Porträttbild Anne Kaun

– Det är en stor ära för mig att nu ingå i en akademisk gemenskap som främjar forskningsvärden och framhäver den samhälleliga rollen av bland annat humaniora och samhällsvetenskap. Det är extra kul som medie- och kommunikationsvetare, en grupp av forskare som annars är ofta underrepresenterade i sådana kontexter, säger Anne Kaun.

Academia Europaea bildades 1988 med syftet att främja lärande, utbildning och forskning. Medlemmarna i akademin, som väljs utifrån deras vetenskapliga prestationer, representerar ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner, från humaniora och samhällsvetenskap till biovetenskaper, naturvetenskaper och teknik.

Ett av organisationens mål är att stärka forskning och diskussion kring vetenskap och teknik i Europa. De arbetar också för att öka allmänhetens förståelse för forskning och dess bidrag till våra liv och samhälle. Sedan tidigare är tre andra Södertörnforskare invalda i sällskapet: Göran Bolin, Johan Fornäs och David Gaunt.

Anne Kaun forskar och undervisar inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap med fokus på digitala medier såsom sociala medieplattformar, algoritmer och på senare tid även artificiell intelligens.

– Ibland sysslar jag även med historiska studier för att förstå hur vi hamnade där vi är idag. Jag tror att jag blivit invald för den forskning jag hittills bedrivit samt mitt arbete för samverkan med andra sektorer och domäner. Sedan är jag en ganska rolig bordspartner vid middagar. Det kanske spelade in med tanke på akademins högtidssammankomster?

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-29