Din framtid!

Bred kunskap och kompetens för arbete inom flera branscher

Magisterprogrammet ger dig en bred utbildning med spetskompetens inom entreprenörskap och innovationsområdet. Dagens globala konkurrens gör att många företag och organisationer riktar in sig på just entreprenörskap och innovation. Utbildningen möter denna utveckling och ger dig verktyg för arbete med förändrings- och utvecklingsarbete inom olika områden.

Du kan arbeta på företag och organisationer av olika storlek, i olika typer av branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer. Många befattningar förutsätter att du har goda ekonomikunskaper och du kan som företagsekonom arbeta med konsultverksamhet, organisationsfrågor, personalutveckling och rekrytering, redovisning, revision, utredningsarbete, finansiering och investering, inköp, marknadsföring, PR och kommunikation.

Tidigare studenter arbetar inom bland annat bank- och finanssektorn. Andra arbetar som utredare eller analytiker på privata företag eller i offentlig sektor. Vissa har startat egen verksamhet.

Du har efter studier en fördjupad kunskap och förståelse om företagsekonomins teoribildning, särskilt om teorier och aktuell forskning kring förändring, innovation och entreprenörskap. Du har även kunskap om ledarskapets förutsättningar och dess roll i förändrings- och innovationsprocesser. Samtidigt har du utvecklat färdigheter i vetenskapliga metoder och utvecklat din förmåga att söka och använda olika relevanta källor för företagsekonomiska analyser.

Efter magisterprogrammet har du även möjlighet att söka till forskarutbildningen i företagsekonomi.