Din framtid!

Utmana och förändra genusstrukturer och andra viktiga samhällsfrågor

Magisterprogrammet ger dig en spetskompetens i förändringsarbete. Du har efter studier inte bara användbara kunskap för arbetslivet, utan även en medborgerlig bildning som hjälper dig delta i och agera i olika samhällsfrågor. Du har fördjupade perspektiv på, och kunskaper om, genusstrukturer och andra maktordningar. Du vet hur du kan utmana och förändra dessa med hjälp av olika metoder.

Efter utbildningen är du väl lämpad för att genomföra utredningar, policyutredningar och andra former av förändringsarbete på avancerad nivå. Eftersom många arbetsgivare arbetar proaktivt med anti-diskrimineringsarbete finns ett stort behov av din kunskap. Du kan exempelvis arbeta inom det genus- och sexualpolitiska området, med jämställdhets- och jämlikhetsarbete, normkritiskt arbete, intersektionalitet och HBTQ-frågor.

Magisterprogrammet har stark koppling till aktuell forskning och ger en god grund för dig som vill söka vidare till en forskarutbildning. Efter studier har du en spetskompetens inom förändringsarbete.

Vad gör tidigare studenter nu?

Många av våra tidigare studenter arbetar idag med genusfrågor på olika sätt. Till exempel har vi alumner som idag är utredare för statliga myndigheter, kommuner och landsting. Andra är projektledare i företag med normkritisk inriktning eller arbetar som tjänstemän och utredare inom den politiska sektorn.