Din framtid!

Arbeta med genusfrågor såväl internationellt som nationellt

Du har efter studier inte bara användbara kunskap för arbetslivet, utan även en medborgerlig bildning som hjälper dig delta och agera i olika samhällsfrågor. Du har fördjupade perspektiv på, och kunskaper om, genusstrukturer och andra maktordningar. Du vet hur du kan utmana och förändra dessa med hjälp av olika metoder.

Masterprogrammet i genusvetenskap ger dig en gedigen genusvetenskaplig kunskap. Du har goda kvalifikationer för arbete med genus- och sexualpolitiska frågor. Du kan använda dina kunskaper för att arbeta såväl nationellt som internationellt inom policyfrågor, kulturfrågor eller företagande.

Du har fördjupade perspektiv på och kunskaper om genusstrukturer och andra maktordningar med särskilt fokus på genus- och sexualitetspolitik i en globaliserad värld, respektive globalisering och reproduktionsteknologier. Efter studier har du även tränat dina analytiska kompetenser och färdigheter. Du kan på ett självständigt sätt utforska och utreda frågeställningar av genusvetenskaplig karaktär.

Masterprogrammet är forskningsförberedande och vänder sig till dig som vill söka forskarutbildning eller annan verksamhet där erfarenhet av vetenskapligt arbete är en tillgång. Tidigare studenter har visat sig stå sig väldigt bra i konkurrensen om doktorandplatser.

Vad gör tidigare studenter nu?

Många av våra tidigare studenter arbetar idag med genusfrågor på olika sätt. Till exempel har vi alumner som idag är utredare för statliga myndigheter, kommuner och landsting. Andra är projektledare i företag med normkritisk inriktning eller arbetar som tjänstemän och utredare inom den politiska sektorn.