Betongvägg bredvid glasvägg.

Fördjupad kompetens för att leda, förändra och utveckla organisationer

Program

Masterprogram i offentlig organisation och ledning

Vill du lära dig hur organisationer reformeras och förändras? Programmet är för dig som vill arbeta med utredning, ekonomi, ledning och förändring. Behovet av kvalificerade samhällsvetare är stort. Skräddarsy din utbildning och välj mellan tre samhällsvetenskapliga ämnen: företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Läs mer om inriktningarna och ansök

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Breda arbetsmöjligheter och behörighet för forskning Du har efter programmet fördjupad kunskap om och förståelse för organisering och ledning av svensk offentlig verksamhet. Efter utbildningen har du kompetens för att självständigt utföra kvalificerade uppgifter. Framför allt med inriktning mot utredning, ekonomi, ledning och förändring. Du har kompetens för en bred arbetsmarknad där du exempelvis kan välja att arbeta inom offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå. Du kan också välja att arbeta med till exempel företag och frivillighetsorganisationer, såväl nationella som internationella, med stor kontaktyta gentemot det offentliga. Programmet ger dessutom en utmärkt ingång till en utbildning på forskarnivå. Efter programmet är du behörig att söka forskarutbildning. Du har efter studier med dig analytiska verktyg i form av fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper, vilket utgör en god grund för många alternativa karriärmöjligheter.
Skräddarsy din utbildning och fördjupa dig i organisationsutveckling Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Den första terminen ger dig de teoretiska verktyg för att förstå ramarna för de offentliga organisationerna. Du får också förståelse för hur organisationer kan reformeras och förändras. Under termin två fördjupar du din kunskap inom dessa teman. Du analyserar ledarskapets roll, begränsningar och möjligheter. Du får också fördjupade kunskaper om beslutsfattande och gränsdragningar inom det offentliga, men också mellan offentligt och privat. De två första terminerna innehåller både kurser i kvalitativ och kvantitativ metod. Under termin tre finns möjlighet till yrkespraktik. Alternativt kan du välja att läsa andra kurser som erbjuds på avancerad nivå inom ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Du väljer själv om du vill läsa kurserna på Södertörns högskola, på ett annat lärosäte inom Sverige eller studera utomlands. Under termin fyra avslutas programmet med ett självständigt examensarbete i form av en masteruppsats. Uppsatsarbetet innebär att du får möjlighet att tillämpa dina fördjupade kunskaper i ett tema som du är särskilt intresserad av. Efter termin två kan du istället välja att ta en magisterexamen. Kurser om totalt 15 högskolepoäng byts då mot kursen Magisteruppsats, 15 högskolepoäng. Organisationer i samhället, Förändring, reformer och styrning, Qualitative Research Methods, Förvaltningspolitikens förändring Ledarskap i offentliga organisationer, Quantitative Research Methods, Beslut i offentliga organisationer, Gränser i förändring Kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap alternativt Tjänstemannens yrkesroller och Yrkespraktik på avancerad nivå Masteruppsats Arbetssätt Undervisningen på de programspecifika kurserna kommer att bedrivas på svenska, men en stor del av kurslitteraturen är skriven på engelska. Valbara kurser samt kurser som samläses med andra program kan komma att ges på engelska. Examinationsformerna varierar mellan kurserna. Uppsatsen examineras genom dels författandet av ett vetenskapligt arbete, dels deltagande på ett seminarium med opposition och försvar av uppsats.
Kvalificerad samhällsvetare med spetskompetens inom företagsekonomi, sociologi eller statsvetenskap Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta med frågor om förändring, styrning och ledarskap. Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning genom att välja mellan tre samhällsvetenskapliga ämnen – företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Behovet av kvalificerade samhällsvetare är stort i den offentliga sektorns organisationer. I kommuner, landsting, stat och i EU:s organisationer både finns det, och kommer finnas i framtiden, en uppsjö av viktiga, spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Programmet ger dig fördjupade kunskaper om, och förståelse för, organisering och ledning av offentlig verksamhet. Utbildningen fokuserar dels på vetenskaplig analys och forskningsanknytning, dels på arbetsnära kunskap då du har möjlighet att välja yrkespraktik. Genom den praktiknära utbildningen får du möjligheter att skapa goda kontakter med många olika organisationer. Du som går programmet utvecklar breda och djupa kunskaper som du kommer ha nytta av i ditt framtida arbetsliv. Utbildningen passar både dig som i framtiden vill arbeta som utredare/konsult, och dig som strävar efter att påbörja en forskarutbildning. Exempel på frågor som behandlas under kursen är: Kan organisationer både vara effektiva och demokratiska? Hur kan verksamheter styras när målen både är komplexa och motstridiga? Vilket ledarskap krävs för att förändra och utveckla offentliga organisationer? Hur kan offentliga verksamheter organiseras? Jag har fått betydligt bättre förståelse för myndigheter och hur det är att jobba där. Jag skulle gärna jobba offentligt i framtiden. Socialt trivdes jag bra, vi var en ganska liten klass som jag kunde bolla med och vända mig till. Det finns en väldigt stor gemenskap på Södertörn, på hela högskolan. Det var många som engagerade sig. Lena Möller Alumn – Masterprogram i offentlig organisation