Betongvägg bredvid glasvägg.

Fördjupad kompetens att leda, analysera och utveckla offentliga organisationer

Program

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning

120 hp

Höst

100%

Campus

Vill du arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle? Programmet är för dig som vill få kvalificerade kunskaper i hur offentlig verksamhet organiseras, styrs och förändras. Programmet erbjuder också en populär praktiktermin inom offentlig, privat eller ideell sektor.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Breda arbetsmöjligheter och behörighet för forskning Du har efter programmet fördjupad kunskap om och förståelse för organisering och ledning av svensk offentlig verksamhet. Efter utbildningen har du kompetens för att självständigt utföra kvalificerade uppgifter. Framför allt med inriktning mot utredning, ekonomi, ledning och förändring. Du har kompetens för en bred arbetsmarknad där du exempelvis kan välja att arbeta inom offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå. Du kan också välja att arbeta med till exempel företag och frivillighetsorganisationer, såväl nationella som internationella, med stor kontaktyta gentemot det offentliga. Programmet ger dessutom en utmärkt ingång till en utbildning på forskarnivå. Du har efter studier med dig analytiska verktyg i form av fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper, vilket utgör en god grund för många alternativa karriärmöjligheter.
Fördjupa dig i organisationsutveckling och få en bred kompetens Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Den första terminen ger dig teoretiska verktyg för att förstå ramarna för de offentliga organisationerna. Du får förståelse för hur organisationer kan styras, reformeras och förändras. Du analyserar också ledarskapets roll, begränsningar och möjligheter. Under termin två fördjupar du din kunskap inom kvalitativ och kvantitativ metod, men du får också fördjupade kunskaper om beslutsfattande och gränsdragningar inom det offentliga, men också mellan offentligt och privat. Under termin tre erbjuder vi yrkespraktik, något som är mycket populärt! Här får dina teoretiska kunskaper möta praktiken. Du får också möjlighet att knyta viktiga kontakter i ditt kommande yrkesliv. Exempel på spännande organisationer där programmets studenter praktiserat är kommunala och statliga myndigheter, konsultbyråer, ambassader och internationella organisationer. Alternativt kan du välja att läsa andra kurser som erbjuds på avancerad nivå inom ett flertal samhällsvetenskapliga ämnen, såsom företagsekonomi, sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap. Du väljer själv om du vill läsa kurserna på Södertörns högskola, på ett annat svenskt lärosäte eller studera utomlands. Under termin fyra avslutas programmet med ett självständigt examensarbete i form av en masteruppsats. Uppsatsarbetet innebär att du får möjlighet att tillämpa dina fördjupade kunskaper inom ett område som du är särskilt intresserad av. Efter avklarad utbildning kan du ta ut en masterexamen i ämnet Offentlig förvaltning. Efter termin två kan du istället välja att ta en magisterexamen. Kurser om totalt 15 högskolepoäng byts då mot kursen Magisteruppsats, 15 högskolepoäng. Termin 1 Organisationer i samhället; Förändring, reformer och styrning; Ledarskap i offentliga organisationer, Förvaltningspolitikens förändring Termin 2 Qualitative Research Methods; Quantitative Research Methods; Beslut i offentliga organisationer; Gränser i förändring Termin 3 Yrkespraktik på avancerad nivå alternativt valbara kurser på avancerad nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen. Termin 4 Masteruppsats Arbetssätt Undervisningen på de programspecifika kurserna kommer att bedrivas på svenska, men en stor del av kurslitteraturen är skriven på engelska. Valbara kurser samt kurser som samläses med andra program kan komma att ges på engelska. Examinationsformerna varierar mellan kurserna. Genomgående i programmet har vi ett stort fokus på studentens egna skrivande. Det är därför viktigt att du som söker är bekväm med att författa egna texter på svenska. Masteruppsatsen examineras genom dels författandet av ett vetenskapligt arbete, dels deltagande på ett seminarium med opposition och försvar av uppsats.
Kvalificerad samhällsvetare med spetskompetens inom offentlig förvaltning Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle, där kunskaper i analys, styrning och ledarskap är centrala. Programmet är tänkt för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, journalistik, offentlig rätt, offentlig förvaltning eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. Behovet av kvalificerade samhällsvetare är stort både inom och utanför den offentliga sektorn. I kommuner, regioner, stat och i EU:s organisationer både finns det, och kommer finnas i framtiden, en uppsjö av viktiga, spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Det samma gäller verksamheter inom privat och frivillig sektor, särskilt organisationer som är nära kopplade till eller utför uppdrag å den offentliga sektorns vägnar. Programmet ger dig fördjupade kunskaper om, och förståelse för, organisering och ledning av offentlig verksamhet. Utbildningen fokuserar dels på vetenskaplig analys och forskningsanknytning, dels på praktiknära kunskap då vi erbjuder dig att praktisera i offentlig, privat eller frivillig sektor under en termin. Du kan även välja att läsa kurser utifrån eget intresse, på Södertörns högskola eller på annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Genom bland annat egen praktik, studiebesök och gästföreläsare får du möjlighet att skapa goda kontakter med organisationer och verksamheter. Du som går programmet utvecklar breda och djupa kunskaper som du kommer ha nytta av i ditt framtida arbetsliv. Utbildningen passar dig a) som vill arbeta med utvecklingsfrågor i kommun, region och stat, b) som vill arbeta som konsult mot offentliga organisationer och c) dig som tänker dig att i framtiden påbörja en forskarutbildning. Programmet Offentlig organisation och ledning har varit mycket värdefullt för mig, då jag har fått möjligheten att fördjupa mig i mina intresseområden som mål och resultatstyrning och reformer av myndigheter. Programmets kompetenta lärare är både inkluderande och engagerade för studenterna. Jag känner mig kunskapsmässigt stärkt av programmet och inspirerad för framtiden! Victoria Student – Masterprogram i offentlig organisation och ledning