Din framtid!

Stor efterfrågan på behöriga förskollärare med interkulturell kompetens

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på förskollärare öka i Stockholmsregionen med cirka 2 000 personer fram till år 2020. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av förskollärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring.

Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar för att leda barn i deras utveckling.

Vad gör tidigare studenter nu?

Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som förskollärare i förskola.