Din framtid!

Kompetens för arbete inom både vinstinriktade och ideella idrottsorganisationer

Med en examen i företagsekonomi och idrottsvetenskaplig kompetens har du goda chanser till anställning inom idrottsvärlden. Som utbildad företagsekonom har du även breda arbetsmöjligheter i flera branscher. Utbildningens båda delar, företagsekonomi och idrottsvetenskap, gör att du har det som efterfrågas inom branschen.

Efter studier har du bland annat kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys. Det gör att du har vad som krävs för att framgångsrikt arbeta med att leda, utveckla och förvalta moderna idrottsorganisationer. Du kan arbeta inom både den kommersiella såväl som den ideella idrottssektorn.

Om du vill studera vidare på avancerad nivå så har du möjlighet att göra detta inom både företagsekonomi och idrottsvetenskap. Du kan läsa vidare på magister- eller masternivå för att sedan söka till en forskarutbildning.