Kul att du är intresserad av att studera på Södertörns högskola!

Här har du möjlighet att vara i en miljö där du träffar nya människor. Du får utveckla ditt sätt att tänka och kan öka chanserna att få arbeta med något du tycker är stimulerande och utmanande.

På Södertörns högskola studerar över 12.000 studenter inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här kan du utbilda dig till exempelvis lärare, polis, socionom, personalvetare, ekonom, journalist och bibliotekarie.

Känner du dig osäker på hur du ska tänka när du väljer utbildning får du gärna titta på vår film eller läsa våra vanliga frågor och svar nedan. Där finns även länkar till sidor med utförlig information.

Livet som student på en högskola skiljer sig från studier på gymnasiet 
eller Komvux. Här förväntas du att från första stund ta eget ansvar för 
dina studier. Att studera på högskolan är ganska annorlunda mot att plugga på gymnasiet. Om du läser en utbildning på helfart, så är det ungefär 40 timmar i veckan. Du har inte undervisning hela tiden, utan du läser en del på egen hand.  

Du har större frihet att lägga upp dina studier och planera in det du ska göra förutom det som är schemalagt. Det kan vara föreläsningar, grupparbeten eller uppgifter som du ska lämna in. När du läser på högskolan fördjupar du dig mer, och det är oftast stora textmängder som ska läsas in.  

Motsvarande heltid 

Studier tar mycket tid. Det tar lika mycket tid att studera på heltid som att jobba på heltid.  

Högskolepoäng visar hur lång en kurs eller ett program är. En veckas studier på heltid motsvarar 1,5 högskolepoäng. En termins heltidsstudier är 30 högskolepoäng (20 veckor). En kandidatexamen innebär att du ska läsa 180 högskolepoäng. 

Föreläsning: En lärare föreläser i ett ämne för en stor grupp studenter. Utrymme finns för att ställa frågor och det är viktigt att anteckna då läraren tar upp sådant som inte står i kurslitteraturen. 

Seminarium: En lärare och en mindre grupp studenter träffas och diskuterar ett visst ämne. Deltagarna har läst in sig på ämnet i förväg.  

Webinarier: används framför allt för distansstudier. 

Grupparbete: En grupp studenter löser en uppgift tillsammans. Det kan vara fråga om ganska stora arbeten som tar flera veckor att göra färdigt.  

Laborationer: Praktiska experiment. Studenterna får en eller flera uppgifter som ska lösas, där det krävs att du tillämpar det du lärt dig. Laborationer används ofta inom naturvetenskaperna, men också inom till exempel datavetenskap.  

Examination: Varje gång en kurs eller ett delmoment i en kurs avslutas ska kunskapen examineras. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom tentamen, muntlig tentamen, inlämningsuppgift, laboration eller grupparbete. 

Uppsats och exjobb: I slutet av många utbildningar måste du göra ett större arbete. På forskningsinriktade utbildningar gör du ett mindre forskningsarbete som kallas uppsats. På tekniska och konstnärliga utbildningar gör du ofta ett exjobb då du ska göra en praktisk tillämpning av det du lärt dig. Både uppsatser och exjobb tar flera månader. 

Eget arbete: När du inte är på föreläsningar med mera går mycket tid till självstudier då du läser in dig på kurslitteraturen på egen hand.  

När du börjar studera kommer du i kontakt med människor du aldrig skulle ha träffat annars. I samtal och möten med andra studenter kommer du få prata om sånt som du kanske aldrig hade gjort annars. Du hamnar i en ny miljö. Du har möjlighet att träffa nya vänner. Studietiden ger dig erfarenheter som du har med dig hela livet.

Högskolestudier lär dig att ta till dig kunskap och analysera information. Du lär dig att skapa din egen kunskap. Du lär dig att lära.

Att läsa på högskola öppnar upp möjligheter till jobb som kräver högskoleutbildning. Det innebär att du får en större flexibilitet på arbetsmarknaden.

På Södertörns högskola har du möjlighet att studera utomlands under din studietid. Du kan studera utomlands oavsett om du läser program eller fristående kurser hos oss.

Här en film som kan utreda vad de olika utbildningsvägarna innebär:

Ja! Studenter som är registrerade på Södertörns och uppfyller behörighetskravet har möjlighet att söka utlandsstudier via Södertörns högskola. Läs mer här 

För att studera på högskola krävs förkunskapskrav, det kan delas upp i grundläggande behörighet och särskild behörighet.​

Grundläggande behörighet krävs till alla kurser och program på högskolenivå Det kan du till exempel skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, gymnasieexamen, komvux eller folkhögskola.​

Särskild behörighet är det du behöver ha utöver grundläggande behörighet för att vara behörig till ett visst program eller kurs​. Det innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser. ​ Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker, och vilka kurser som krävs hänger ihop med utbildningens inriktning. ​

Behörighetskrav för program eller kurser på Södertörns högskola finns på respektive program/kurs sida. Uppfyller du inte de behörighetskrav som ställs eller är osäker på vad som krävs så kan du vända dig till Komvux i den kommun som du är folkbokförd i för vidare vägledning.

Anmälan

Du anmäler dig till våra program genom att gå in på antagning.se och välja de program och kurser som är öppna för anmälan. För mer information om anmälan kan du läsa på antagning.se

Sista anmälningsdag till en hösttermin är mitten av april och till en vårtermin mitten av oktober.

För att höra lite mer om hur det är att studera på Södertörns högskola kan du kontakta våra studentambassadörer på studentambassador@sh.se. Våra studentambassadörer är studenter som läser olika program och kurser på vår högskola och kan berätta om studierna och studentlivet.  

Våra studenter berättar ofta att de upplever en närhet mellan lärare och studenter på Södertörns högskola, att de inte känner sig som en i mängden. De brukar också säga att de uppskattar högskolans lokaler och älskar biblioteket.  

Du kan också följa oss på instagram @sodertorns_hogskola där studenter från våra utbildningar ibland tar över kontot och berättar om studentlivet och sin utbildning.  

denna sida kan du möta några av våra alumner (tidigare studenter) som berättar om sin studietid på Södertörns högskola och vad de jobbar med idag.

 Antagningsstatistiken visar det meritvärde som den sista som antogs till programmet eller kursen hade. Meritvärdet kan variera från termin till termin, och går inte att förutsäga. Det baseras på aktuell termins sökande och deras meritvärden.  

Är du nyfiken på hur det sett ut med antagningssiffrorna för föregående termin/terminer så kan du söka fram antagningsstatistik på följande sida: https://www.uhr.se/statistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att konkurrera i fler än en urvalsgrupp kan du skriva högskoleprovet. 
Läs mer om högskoleprovet på följande sida: https://www.studera.nu/hogskoleprov/det-viktigaste-om-hogskoleprovet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Vill du höja ditt meritvärde från dina gymnasiala studier så finns det möjlighet att göra prövning, för mer information och vägledning om detta kan du vända dig till Komvux i den kommun som du är folkbokförd inom

Oftast är det fler behöriga sökanden än platser och då sker ett urval.

Du kan läsa mer om urval och platsfördelning här: https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/platsfordelning-och-urval/ Länk till annan webbplats.

Som student på högskolan har tillgång till flera stödfunktioner och resurser på högskolan. 

FUNKA – om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du få särskilda stöd i dina studier. Läs mer om detta här: www.sh.se/funka   
Vid frågor kontakta: funka@sh.se 

International office – är du nyfiken på att söka utlandsstudier under din studietid kan du läsa mer om hur det fungerar hos oss på Södertörns högskola på följande sida: https://www.sh.se/student/mojligheter-resurser--rattigheter/utlandsstudier 

Studenthälsan – om du som student skulle få studierelaterade problem med hälsan finns Studenthälsan till för dig, läs gärna mer om det här: www.sh.se/studenthalsan  

Studie- och karriärvägledning – om du har frågor eller funderingar om studieval, om dina studier, om framtid och karriär är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Studieverkstan – är en stödfunktion där du kan delta i kurser/workshops om akademisk skrivande, läs- och studieteknik, tal- och presentationer m.m. Läs gärna mer om vad studieverkstan erbjuder på följande sida: www.sh.se/studieverkstan 

Se gärna alla våra möjligheter, stöd och resurser på högskolan på följande sida:  
https://www.sh.se/student/mojligheter-resurser--rattigheter 

Vill du veta mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns inom ditt intresseområde eller om du funderar på att läsa program eller fristående kurser, har du möjlighet att ringa till vår drop in eller boka in dig på ett samtal med studie- och karriärvägledningen på högskolan. Du kan ställa frågor per mejl eller boka en tid genom att kontakta oss på studier.karriar@sh.se. För att handläggningstiden inte ska bli så lång behöver du ange vilket program/kurs du är intresserad av.