Styrgrupp

Varje forskningsplattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp om 3-5 ledamöter som representerar minst två institutioner.

  • Göran Bolin, medie- och kommunikationsvetenskap (Institutionen för kultur och lärande) Koordinator
  • Karin Hansson, medieteknik (Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik)
  • Marcia Sá Cavalcante Schuback, filosofi (Institutionen för kultur och lärande)