Styrgrupp

Varje forskningsplattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp med ett antal ledamöter som representerar minst två institutioner.

  • Staffan Ericson, medie- och kommunikationsvetenskap (Institutionen för kultur och lärande)
  • Florence Fröhlig, etnologi (Institutionen för Historia och samtidsstudier)
  • Dan Karlholm, konstvetenskap (Institutionen för kultur och lärande)
  • Johanna Mannegren Selimovic, statsvetenskap (Institutionen för samhällsvetenskaper)
  • Hans Ruin, filosofi (Institutionen för kultur och lärande) Ordförande och huvudkoordinator.
  • Yuliya Yurchuk, idéhistoria (Institutionen för Historia och samtidsstudier) Samordnare och praktisk koordinator.