Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämne- och programsamordnare: Pamela Schultz Nybacka

Forskare, lärare och övrig personal:

Therese Lind

Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar för närvarande som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Tjänstledig från Södertörns högskolebibliotek HT20-VT21.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap och ämnessamordnare på det nystartade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns Högskola

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902