Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämne- och programsamordnare: Pamela Schultz Nybacka

Forskare, lärare och övrig personal:

Therese Lind

Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar för närvarande som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Är tjänstledig från högskolebiblioteket under höstterminen 2020.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap och ämnessamordnare på det nystartade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns Högskola

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902

Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Fil dr

Lektor

Lektor i Företagsekonomi, forskare och programsamordnare för Bibliotekarieprogrammet samt kursansvarig för Förlagskunskap på SU.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F912