Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare: Rikard Friberg von Sydow
Ämnessamordnare: Arwid Lund
Programsamordnare: Pamela Schultz Nybacka

Forskare, lärare och övrig personal:

Sonja Fagerholm Gullberg

Sonja Fagerholm Gullberg

Adjunkt

Institutionen för historia och samtidsstudier

F921

Therese Lind

Therese Lind

Adjunkt

Adjunkt i Biblioteks- och informationsvetenskap. Medgrundare till och programsamordnare för Bibliotekarieprogrammet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

FD och lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnessamordnare på Södertörns Högskolas Bibliotekarieprogram.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902

Nikolina Nordin

Nikolina Nordin

Doktorand

Doktorand i bibliotek-och informationsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt berör unga personers deltagande i digitala läsgemenskaper.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Docent

Lektor

Jag är Universitetslektor, Fil.dr. i Företagsekonomi och litteraturvetare. Jag arbetar med Bibliotekarieprogrammet, som jag har grundat HT19 i samarbete med kollegor.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F912

Lisza Ray

Lisza Ray

Utbildningsadministratör

Jag administrerar kurser och program för arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Ärenden för respektive ämne mejlas till: arkivvetenskap@sh.se samt boi@sh.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927

Tjänstledig

Arina Stoenescu

Arina Stoenescu

Adjunkt

Jag arbetar med undervisning och forskning inom typografi och grafisk design. Inom forskningen är jag särskilt intresserad av kopplingen mellan typografi och politik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356