Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet retorik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Stefan Rimm

Administrativ personal: Lina Bäckström

Forskare, lärare och övrig personal:

Wilhelm André

Wilhelm André

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Erik Bengtson

Erik Bengtson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i retorik samt programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet: Inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Jag forskar om grön marknadsföring.

Institutionen för kultur och lärande

PB219

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för ämnet retorik och för Enheten för högskolepedagogiskt utveckling. retorik@sh.se hp@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Maria Dahlin

Maria Dahlin

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet, inriktning rådgivning och utbildning. Min forskning fokuserar retoriska och organisatoriska perspektiv på klimat- och miljö.

Institutionen för kultur och lärande

PB225

Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Prorektor

Högskoleledningen

MA916

Lisa Källström

Lisa Källström

Fil dr

Projektforskare

Projektet Pippi Beyond the Border ämnar undersöka hur Pippi kom till forna Östtyskland. Vi vill ge en fördjupad förståelse för frågor om kulturutbyte, censur och opposition.

Institutionen för kultur och lärande

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i retorik och fil. dr i pedagogik. Till mina forskningsintressen hör historiska och samtida perspektiv på retorik, utbildning och medborgarskap.

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

Institutionen för kultur och lärande

PB219

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Fredrik Söderquist

Fredrik Söderquist

Adjunkt

Jag undervisar i retorik med extra intresse för visuell retorik, strategisk kommunikation, minnestekniker och politisk retorik

Institutionen för kultur och lärande

PB216

Anders Ullholm

Anders Ullholm

Adjunkt

Jag är adjunkt i retorik och undervisar på grundkurserna i retorik, retorikkonsultprogrammet och kommunikatörsprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PB226

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Docent

Lektor

Jag är docent i retorik och forskar och undervisar om hur människor resonerar när det gäller klimatomställning. Jag jobbar också med högskolepedagogisk utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PB222