Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet retorik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Stefan Rimm

Administrativ personal: Lina Bäckström

Forskare, lärare och övrig personal:

Wilhelm André

Wilhelm André

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Erik Bengtson

Erik Bengtson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i retorik samt programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet: Inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Jag forskar om grön marknadsföring.

Institutionen för kultur och lärande

PB219

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för ämnet retorik. Om du vill kontakta mig gällande retorikämnet, vänligen mejla retorik@sh.se, tack.

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Maria Dahlin

Maria Dahlin

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i ämnet retorik, med inriktning mot feministisk retorikteori, ethos, retorisk agens och transformativt lärande kopplat till hållbar utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PB225

Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Prorektor

Högskoleledningen

MA916

Mirey Gorgis

Mirey Gorgis

Fil dr

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Lisa Källström

Lisa Källström

Fil dr

Projektforskare

Projektet Pippi Beyond the Border ämnar undersöka hur Pippi kom till forna Östtyskland. Vi vill ge en fördjupad förståelse för frågor om kulturutbyte, censur och opposition.

Institutionen för kultur och lärande

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i retorik och fil. dr i pedagogik. Till mina forskningsintressen hör historiska och samtida perspektiv på retorik, utbildning och medborgarskap.

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

Institutionen för kultur och lärande

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Fredrik Söderquist

Fredrik Söderquist

Programsamordnare

Adjunkt

Jag undervisar i retorik med extra intresse för visuell retorik, strategisk kommunikation, minnestekniker och politisk retorik

Institutionen för kultur och lärande

PB216