Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet retorik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Stefan Rimm

Administrativ personal: Lina Bäckström

Forskare, lärare och övrig personal:

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för ämnena retorik och estetik samt MKV:s kurser och program på masternivå. Jag administrerar också MKV:s distanskurser.

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Maria Dahlin

Maria Dahlin

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag forskar och undervisar i ämnet retorik, med inriktning mot feministisk retorikteori, ethos, retorisk agens och transformativt lärande kopplat till hållbar utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Prorektor

Jag är högskolelektor och docent i retorik. Sedan 1 mars 2020 är jag prorektor och ställföreträdande myndighetschef.

Högskoleledningen

MA916

Wilhelm Hansson

Wilhelm Hansson

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Fredrik Söderquist

Fredrik Söderquist

Programsamordnare

Adjunkt

Jag ansvarar för Retorikkonsultprogrammets båda inriktningar och svarar gärna på frågor om dessa. Inom undervisning och forskning är jag specialiserad på politisk retorik.

Institutionen för kultur och lärande

PB216

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i retorik och utvecklingsledare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten . För närvarande forskar jag om klimatargumentation.

Institutionen för kultur och lärande

PB222