Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet turismvetenskap. För mer information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Göran Andersson

Forskare, lärare och övrig personal:

Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i Turismvetenskap, ämnessamordnare för turismämnet, programsamordnare för magisterprogrammet i Turismvetenskap, samt är representant i institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Göran Andersson

Göran Andersson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i Turismvetenskap samt samverkar med det omgivande samhället.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Maria Donoso

Maria Donoso

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör inom informatik, medieteknik och turismvetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545

Gustaf Onn

Gustaf Onn

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Föreståndare för Avdelningen för Informatik och Turismvetenskap. Forskar och undervisar i turismvetenskap inom bl a turismentreprenörskap, organisering och marknadsföring av turism

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD275

Christian Widholm

Christian Widholm

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i turismvetenskap och programsamordnare för ämnets kandidatprogram.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD274

Dennis Zalamans

Dennis Zalamans

Adjunkt

Undervisar och forskar inom bl.a. hållbar turismutveckling, destinationsutveckling, event och kommunikation över gränser

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278