Böcker, dator, mobil och händer.

Lärarutbildningens utbud

Är du intresserad av att bli lärare? Eller är du redan lärare och vill fördjupa dina kunskaper? Södertörns högskola har lärarutbildningen du letar efter!

Genom våra lärarprogram kan du utbilda dig till lärare i förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Som redan utbildad lärare finns det en mängd intressanta kurser att fördjupa dig inom – exempelvis teknik, historia, datalogiskt tänkande och handledarutbildningar.

Är du vår blivande student?

Vi hoppas att du vill utöva ett av samhällets viktigaste yrken! Hos oss kan du utbilda dig till lärare inom förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Våra nio olika lärarprogram genomsyras av en interkulturell profil och erbjuder olika inriktningar och studieformer. Som blivande lärare väntar ett stimulerande och spännande yrke där du arbetar med barns och ungas lärande och utveckling – samtidigt som du själv kommer att utvecklas och utmanas i din kommande yrkesroll.

Är du verksam lärare?

Om du är yrkesverksam förskollärare eller lärare och vill bredda eller fördjupa din kompetens erbjuder vi ett flertal fristående kurser. Varje termin ges också handledarutbildningar, där du får chansen att utveckla dina kunskaper i att kunna erbjuda lärarstudenter bra handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Kontakt

Lärarutbildningen

Lärarutbildningen

lararutbildning@sh.se 08-6084642
Linda Kahlin framför kameran-

Äntligen kan du läsa svenska som andraspråk

Linda Kahlin, inriktningsansvarig, berättar om Ämneslärarprogrammets nya inriktning: svenska som andraspråk. En inriktning som varit mycket efterlängtad av våra studenter.