Dela

Facebook Mail Twitter

Licentiat ger ny kompetens på Södertörns högskola

Student

Nu tar de första samverkansdoktoranderna i arkeologi sin licentiat-examen på Södertörns högskola.

– Licentiat examen är väldigt bra för de som vill höja sin kompetens mitt i yrkeslivet, säger Kerstin Cassel, prorektor på Södertörns högskola.

Licentiat-utbildningen inom arkeologi startade för fem år sedan på Södertörns högskola och i år tar två av arkeologerna sin lic-examen. Parallellt med forskarutbildningen har de arbetat halvtid, något som Kerstin Cassel menar är väldigt värdefullt.

– Genom att vi får in yrkesverksamma på högskolan så får vi också in en helt annan kompetens. De som kommer in och gör sin lic-examen är specialister på sitt område som kan undervisa i det, säger hon.

Licentiatexamen är i Sverige och Finland en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen. Den kan både vara den avslutande examen eller fungera som en frivillig "mellanexamen" för den som avser att senare framlägga en doktorsavhandling.

I september var Patrik Gustafsson Gillbrand, arkeolog, den första att lägga fram sin licentiatuppsats ”Stenbruk” på Södertörns högskola. Patrik Gustafsson Gillbrand hade länge funderat kring den forskning som fanns kring varifrån människorna som bosatte sig i området kring Mälardalen kom.

– Den tidigare föreslagna hypotesen var att man skulle ha kommit från Finland eftersom slagen kvarts är vanligt både på undersökta boplatser både i Finland och runt Mälardalen. Men jag tyckte att det kändes lite vagt, säger han.

Möjligheten att få göra en licentiat gav honom möjligheten att forska djupare i det och han hoppas nu att hans forskning ska bli en utgångspunkt för vidare studier. Och just möjligheterna kring att kunna samverka med det omgivande samhället är något som även Kerstin Cassel, prorektor på Södertörns högskola framhåller.

– Tack vare att vi har möjlighet till en licentiat-examen på högskolan så får vi även en möjlighet att koppla oss till aktuella projekt i andra samhällssektorer. Vi behöver den här yrkeskunskapen hur man använder sina kunskaper i samhället så att det blir samhällsrelevant, säger hon.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Historia Läs mer om: Människans villkor

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16