Dela

Facebook Mail Twitter

Fördrivna judars levnadsberättelser i fokus för ny studie

I slutet av 1960-talet inleddes i Polen en antisemitisk kampanj som ledde till en fördrivning av landets judar, människor som valt att stanna i Polen under flera emigrationsvågor. Ungefär 3000 av dem kom till Sverige. I sitt forskningsprojekt Vi, de fördrivna, vill doktoranden Martin Englund samla in berättelserna de bär på.

Student läser på en surfplatta

− De här människorna bär på helt unika erfarenheter, de kan själva vara överlevande från Förintelsen eller har föräldrar som överlevt. De har upplevt Polen under efterkrigstiden och även erfarit en migration över järnridån, säger Martin Englund, doktorand i historia vid Södertörns högskola.

Projektet genomförs i samarbete med Nordiska museet som bidrar med en plattform för insamlingen och kommer att förvalta levnadsberättelserna i deras arkiv över det svenska kulturarvet. Den person som väljer att berätta om sina upplevelser och erfarenheter kan göra det öppet, så allmänheten kan ta del av berättelsen. Eller så sparas den helt anonymiserad i arkiven och för studien.

− Min uppfattning är att den här gruppens erfarenheter, de som tvingades lämna Polen och kom till Sverige mellan åren 1967 och 1972, är underutforskade. Vi vet väldigt lite om deras liv i Polen och i Sverige. Det är också en brist på kunskap om historien bland allmänheten i Sverige, det är få som känner till vad som hände och därför vill jag genomföra ett projekt som bidrar till den allmänna kunskapen om detta, säger Martin Englund.

Lära av de personliga berättelserna

I sitt forskningsprojekt kommer han att analysera berättelserna kollektivt. Vad förenar dem, vad skiljer dem, hur beskriver människorna sina liv? Genom dessa berättelser vill han sedan förstå erfarenheter av ett skeende i Sveriges och Polens historia som för många är okänt men som berör den mest centrala tematiken i 1900-talets blodiga historia.

− Jag hävdar att en viktig aspekt av att förstå ett historiskt skeende är att ta del av människors subjektiva berättelser. Vi kan lära oss vad historiska händelser har för konsekvenser långt senare på ett personligt plan, hur människor orienterar sig efter historien. Det är också viktigt, rent socialt och psykologiskt, att vi lyssnar på varandras berättelser och även svarar, säger han.

Mer information om insamlingen och projektet hittar du på www.minnen/tema/vi Länk till annan webbplats., det är också dit du vänder dig om du vill dela din levnadsberättelse.

Martin Englund är doktorand i historia och knuten till forskarskolan Baltic and East European Graduate School.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-11-03