Ansök om utbytesstudier

Är du intresserad av att läsa en del av din utbildning utomlands? Vad roligt! Här har vi samlat information om hur du går till väga för att ansöka om utbytesstudier vid något av Södertörns högskolas partneruniversitet runt om i världen.

Kalendarium

Här hittar du information om ansökan till utbytesstudier för nästkommande läsår.

Ansökan om utbytesplats VT25 är öppen: 3 juni–15 juli 2024. Länk till ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besked om ansökan kommer i slutet av juli 2024. Svar skickas per mejl till alla som ansökt. Internationella enheten ger inga förhandsbesked. Kom ihåg: det går inte att byta plats efter att ansökningsomgången stängt (15 juli). Var därför noga när du rangordnar dina alternativ!

Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du läser igenom all information på denna webbsida.

Besked om ansökan kommer i slutet av juli 2024. Svar skickas per mejl till alla som ansökt. Internationella enheten ger inga förhandsbesked. Kom ihåg: det går inte att byta plats efter att ansökningsomgången stängt (15 juli). Var därför noga när du rangordnar dina alternativ!

Det kan ta tid att göra klart sin ansökan, tänk därför på att börja med den i god tid. Läs noga igenom instruktionerna. Undersök universitetens hemsidor och kontrollera kurser och eventuella språkkrav innan du påbörjar din ansökan.

Om utbytesstudier

Du har möjlighet att läsa 1–2 terminer utomlands inom såväl din grundutbildning som på masternivå. När du åker på utbyte betalar du inga studieavgifter och behåller ditt studiebidrag från CSN. Du har också rätt att tillgodoräkna dig kurserna som du läser under utbytet inom ramen för din examen.

Södertörns högskola har 130 partneruniversitet i ett 40-tal länder. Som student kan du söka platser inom två typer av avtal och program:

 • Erasmusprogrammet: utbyte inom EU:s medlemsländer, studier kopplade till ditt ämnesområde.
 • Bilaterala avtal: studier utan ämnesbegränsningar vid lärosäten utanför Europa.

Läs mer om Södertörns högskolas utbytesavtal och program för utlandsstudier.

Behörighet för utbytesstudier

För att vara behörig att söka till utbytesstudier måste du:

 • Vara registrerad som heltidsstudent på Södertörns högskola i Ladok.
 • Ha minst 22,5 högskolepoäng från Södertörns högskola dokumenterade i Ladok vid utlysningens sista ansökningsdag.
 • Ha avklarat minst 60 högskolepoäng vid Södertörns högskola vid avresa.
 • Kunna tillgodoräkna dig kurserna inom din examen efter utbytet.

Hur går ansökan till?

Här är en steg-för-steg-guide i hur du gör din ansökan om utbyte:

 1. Stäm av med din program- eller ämnessamordnare kring när det passar att förlägga en termin utomlands inom ditt program. Om du läser mot en fristående examen kan du boka tid med en studievägledare för diskutera när det passar att åka på utbyte inom din studieplan.
 2. När utlysningen öppnar, gå igenom listan över Södertörns högskolas partneruniversitet för att se vart du vill åka på utbyte.
 3. Kontrollera om utbytesavtalet är på kandidat- eller masternivå. Om du planerar att åka genom Erasmus+, kom också ihåg att kontrollera vilket ämnesområde utbytesavtalet är kopplat till.
 4. Läs på om universiteten du är intresserad av att åka på. Leta upp kurskatalogerna för att kontrollera vilka kurser som erbjuds under din utbytestermin och om de passar din studieplan.
 5. Förankra dina kursval med program-/ämnessamordnare, alternativt studievägledare, så att du vet att kurserna från utbytet går att tillgodoräkna i ditt program/examen.
 6. Följ stegen i Mobility Online för att göra din ansökan.
 7. Rangordna max 5 alternativ utifrån var du helst vill studera. Sprid gärna alternativen eftersom vissa platser är mer populära än andra.
 8. Skriv ett motiveringsbrev på cirka 300–500 ord på engelska.
 9. Bifoga eventuella intyg från studentaktiviteter som ger extrapoäng.

Detaljerade ansökningsinstruktioner hittar du i PDF-dokumentet ”Ansökningsinstruktioner för utresande utbytesstudenter” (publiceras i samband med utlysningen).

Efter att du har lämnat in ansökan kommer du att få besked inom cirka två veckor. Beskedet kommer till e-postadressen du angav i ansökan. Därefter blir du kallad till ett obligatoriskt informationsmöte.

Ditt motivationsbrev ska vara 300–500 ord och vara riktat till International Office vid Södertörns högskola. Brevet kan innehålla information om:

 • Vad som motiverar dig att åka på utbytestermin.
 • Hur utbytet relaterar till dina nuvarande studier och hur ska det hjälpa dig att utvecklas akademiskt.
 • Vad du tycker är spännande och utmanande med att åka på en utbytestermin.
 • Hur ett utbyte kan det hjälpa dig att utvecklas på ett personligt plan.

Studenter som har viktiga befattningar inom studentkåren och studentföreningar får extrapoäng när de ansöker om utbytesstudier. Även studenter som har haft uppdrag som ambassadörer vid sin institution får extra poäng i urvalet. Läs mer om hur poängen beräknas här.