Dela

Facebook Mail Twitter

Så förändrar trollfabrikernas lögner verkligheten – den politiska lögnen i rysk propaganda

Hur ska man förstå de ryska trollfabrikernas politiska lögner och systematiska arbete med desinformationsspridning? Den frågan ska Anna-Karin Selberg fördjupa sig i genom att använda Hannah Arendts teori om den moderna politiska lögnen under ett kommande forskningsprojekt, finansierat av Östersjöstiftelsen.

Student läser på en surfplatta

− Det sägs ofta att vi lever i en tid av post-sanning, alltså att sanning och fakta inte längre skulle vara relevant i politiska sammanhang. I detta har vi trollfabriker som systematiskt och mycket välorganiserat arbetar med att sprida felaktiga information för att skapa splittring. Det handlar inte bara om att skapa osäkerhet, utan att förändra verkligheten – att skapa “fakta”, säger Anna-Karin Selberg, doktor i filosofi vid Södertörns högskola.

Rysk trollfabrik som exempel

Med den ryska trollfabriken The Internet Research Agency (IRA) som exempel ska Anna-Karin Selberg undersöka hur deras version av den politiska lögnen kan förstås och begreppsliggöras. Hennes material kommer från tidigare vetenskapliga studier på IRA och andra liknande organisationer som via sociala medier arbetar för att sprida propaganda och desinformation.

Hannah Arendt skrev sina första texter om vad hon senare kom att kalla modern politiska lögn redan 1945, då för att beskriva fascisternas metoder för att “ljuga fram” sanningen. Något hon såg som en nyckel i hur ett totalitärt samhälle etableras. Det som kännetecknar den typen av lögn idag är enligt Anna-Karin Selberg användningen av media, masskommunikation och PR, med syftet att göra om fiktion och rena lögner till verklighet.

− Det finns en uppfattning om att trollfabrikerna vill hjälpa en viss sida, att de i USA t.ex. har stöttat Trump. Men det handlar snarare om att sprida en bild av att USA är djupt splittrat, mer än vad det i själva verket är. Det handlar om att spela ut parter mot varandra, säger Anna-Karin Selberg, i syfte att bekräfta och legitimera de narrativ man samtidigt sprider.

Bidra till växande forskningsfält

Förhoppningen är att kunna utveckla teorierna kring modern, politisk lögn med IRA som exempel. På så sätt hoppas Anna-Karin Selberg kunna bidra till det växande forskningsfältet som studerar ”post-sanningspolitik” i relation till underminerandet av demokratiska institutioner.

Östersjöstiftelsen beviljar 100 miljoner i projektstöd

Östersjöstiftelsens styrelse fattade tidigare i höst beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning av anslag till forskningsprojekt. Totalt är det 17 projekt som får dela på 100 miljoner kronor.

Postdok-projekt

Camilla Larsson, Serious and with Poetic Powers: Polish Art Exhibited in Sweden from the Cold War Period up until Today. 2 220 000 kr

Anna-Karin Selberg, Industry of lies: How lies are transformed into reality in a Russian “troll-farm”. 2 685 000 kr

Ralph Tafon, Climate justice? Democracy, equity, capability, and power in Just Transition practice. 3 100 000 kr

Fredrik Valdeson, Language contact and language change in the Baltic Sea Region: The use of ditransitive verbs and the prepositions till and åt in Sweden Swedish and Finland Swedish. 2 657 000 kr

Två- och treåriga projekt

Alireza Behtoui, School Dropout and the Post-Dropout Trajectories of Young People in Sweden and Finland: A Longitudinal, Multi-Method Comparative Study. 5 874 000 kr

Caroline Hasselgren. A matter of transition? Working life trajectories and retirement behavior in post-socialist contexts across Central and Eastern Europe. 5 979 000 kr

Ekaterina Kalinina Sustainable Urban Development: Agency, Networks and Communication in uncertain times. 5 968 000 kr

Tora Lane Writing and Thinking at the Margins: A Philosophical Strategy to Resist Totalitarianism in Post-War Eastern Europe. 5 810 000 kr

Lars Lundgren A Sea of Data: Mediated temporalities of the Baltic Sea. 5 917 000 kr

Daniel Lövgren Organizing REKO: The Viability of a Local Food System in Finland, Sweden & Latvia. 5 651 000 kr

Katarina Mattsson Cruising the Baltic Sea: Nation, Gender and Sexuality in pleasure-based ferry traffic between Finland, Åland and Sweden. 5 990 000 kr

Linn Sandberg Imagining Queer Aging Futures: a study of LGBTQ aging in Estonia, Poland and Sweden. 5 986 000 kr

Thomas Sedelius Semi-Presidential Shifts in the Shadow of Russia: Executive Power and Party Behavior in Armenia, Georgia, and Ukraine. 5 641 000 kr

Liudmila Voronova The future of visual journalism in Finland, Russia, and Sweden. Working with photographs as visual truths. 5 772 000 kr

Yuliya Yurchuk From Sweden with love: circulation and interpretation of Ellen Key’s ideas about sexuality, love, motherhood, and education in the late Russian Empire and the early Soviet Union (1890-1930).
4 025 000 kr

Francesco Zavatti Strategies for Survival of Displaced Fascists: The Romanian Legionaries in the Western Hemisphere, 1945-1965. 2 632 000 k

Storprojekt

Dominika V. Polanska Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden. 24 456 000 kr.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-11-30