Dela

Facebook Mail Twitter

Plugga i höst? Sök ett av våra nya program!

På Södertörns högskola studerar över 13.000 studenter på cirka 75 program och 320 fristående kurser. I höst startar sex nya program – fyra på grundnivå och två på avancerad nivå. Sök din utbildning mellan 15 mars – 15 april.

Högskolans fyra nya program på grundnivå är:

Högskolans nya program på avancerad nivå är:

Förvaltningsprogrammet - offentlig organisation och ledning

Förvaltningsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur offentliga organisationer inom stat, regioner och kommuner fungerar och styr samhället utifrån värden som demokrati och rättssäkerhet. Genom att arbeta inom den offentliga förvaltningens styrning och ledning är du med och lägger grunden för ett samhälle som genomsyras av mänskliga rättigheter, demokrati, välstånd och välfärd. Efter färdiga studier kan du bland annat arbeta som kvalificerad handläggare, utredare eller analytiker.

– Programmet ger en mycket god kunskapsgrund för den som är intresserad av statlig och offentlig sektor utifrån alla dess olika ansvarsområden och utmaningar, säger Daniel Castillo, lektor i offentlig förvaltning.

Hållbarhetsstrateg

Genom att läsa programmet Hållbarhetsstrateg får du kunskap om alla dimensioner av hållbarhet och klimat samt praktiska kunskaper i projektledning och kommunikation. Du kommer med utbildningen få en viktig roll i arbetet med det strategiska hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen.

– Du kommer förmodligen att arbeta med att lyfta fram och bevaka klimat-, miljö- och hållbarhetsperspektiv, som även kan inkludera frågor kopplade till social och ekonomisk hållbarhet. Eftersom dessa aspekter är viktiga i snart sagt alla typer av verksamheter, kan din framtida arbetsplats vara i en myndighet eller ett företag, likaväl som i en ideell organisation, säger Björn Hassler, lärare i miljövetenskap och tillförordnad programsamordnare.

Kandidatprogram i juridik med inriktning mot affärsrätt och offentlig rätt

Är du intresserad av juridik och vill arbeta med den offentligrättsliga och affärsrättsliga sidan av företagande och entreprenörskap?

– Hos oss läser du inte för att bli advokat, åklagare eller domare. Hos oss läser du juridik för att du har ett stort intresse av juridiska frågor inom offentlig rätt och affärsrätt, gillar entreprenörskapsfrågor och att analysera och presentera juridiska lösningar både skriftligt och muntligt, säger Richard Sannerholm, jur.dr., lektor i juridik vid Södertörns högskola.

Samhällsplanering och GIS (geografiska informationssystem)

Genom att studera Samhällsplanering och GIS får du en bred kunskap som möter marknadens trängande behov av geodata och digitalisering. Du får också kompetens att skapa underlag för den komplexa planering som efterfrågas på flera arbetsplatser.

– Många besvärliga samhällsproblem vill man lösa med snabbare, effektivare och mer demokratiskt förankrade planeringsprocesser, samtidigt som kraven ökar på att ta hänsyn till allt fler faktorer som påverkar ekonomi, miljö och sociala frågor, säger Mats Grahn, professor i miljövetenskap, utvecklare av och lärare inom programmet.

Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära

Genom att läsa programmet får du en fördjupad kunskap om gestaltade livsmiljöer. Du får träffa andra kollegor inom tvärvetenskapliga yrkesområden och möjlighet till kompetensutbyte. Utbildningen ges i samarbete med Konstfack.

– Du kanske har arbetat med allt ifrån konst, arkitektur, design till kulturarvsfrågor och vill vara med och att förstå mer kring de stora utmaningar vi står inför i relation till våra gemensamma rum, och även vara med och pröva alternativa sätt att arbeta, tänka och förhålla dig till framöver, säger Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Under 2024 behöver socionomer som vill arbeta som Hälso- och sjukvårdskurator en examen. Utbildningen på Södertörns högskola ger dig möjlighet att få fördjupad kompetens och nya karriärmöjligheter.

– Genom denna examensutbildning fördjupar studenterna sin kunskap kring hur sociala och psykosociala faktorer hänger ihop med hälsa, ohälsa och sjukdom och hur man som kurator kan arbeta för att stärka människors hälsa och välmående. Studenterna kommer att utveckla sin kompetens i samtalsmetoder och i att samverka med andra professioner, och får förstås en fördjupning i etiska förhållningssätt och de lagar som omgärdar hälso- och sjukvården, säger Veronica Svärd, docent i socialt arbete.

Läs mer om våra utbildningar på sh.se/utbildning och ansök senast 15 april.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-27