Artificiell intelligens (AI)

Digitaliseringen av samhället och utvecklingen av artificiell intelligens påverkar hela samhället. Här samlar vi forskare som kan uttala sig om utveckling, ny teknik, betydelsen för människan och samhället och hur AI kan användas i arbetsliv och skola.

Medie- och kommunikationsvetenskap:

Ingrid Forsler forskar om föreställningar kring AI i undervisning. Just nu medverkar hon i två projekt, ett teknologins roll i bilder av framtidens klassrum och ett om hur lärarstudenter förhåller sig till generativ AI, både som studenter och i som blivande lärare.

Anne Kaun är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow. Hon leder flera projekt som undersöker AI och automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor i flera europeiska länder. Hon är särskilt intresserad av medborgarperspektiv, inklusive medborgarnas attityder, erfarenheter och önskemål kring AI och välfärd. För att undersöker detta perspektiv använder hon sig av enkätstudier, fokusgruppsintervjuer, samt deltagande metoder såsom mind scripting och future vision workshops.

Filosofi

Hans Ruin, professor i filosofi, med en bakgrund också i matematik- och språkstudier. Numera särskilt orienterad mot kulturella minnesstudier.

Deltog i offentliga diskussioner kring AI redan i mitten av 1980-talet då den först aktualiserades. Har på senare tid publicerat flera artiklar i dags- och fackpress om hur forskningen kring artificiell intelligens och maskin-lärande aktualiserar frågor om vad intelligens är och hur bilden av människan påverkas av ny teknik. Har bland annat argumenterat för att anlägga ett längre historiskt och humanistiskt perspektiv på teknikutveckling.

Lästips: "Den konstgjorda intelligensen" Länk till annan webbplats.

Fredrik Svenaeus närmar sig debatter om AI utifrån frågan om vad för ett slags varelse människan i grunden är och hur hon relaterar till tekniken. Frågor kring kropp, känslor och meningsfullhet är centrala om vi ska kunna förstå vad som gör människor till tänkande och intelligenta väsen i jämförelse med datorer och robotar. I sin forskning kombinerar han filosofiska, psykologiska och biologiska perspektiv på människan med en historisk analys av den moderna teknikens framväxt.

Medieteknik

Anders Green:
Mänsklig kommunikation och interaktion med servicerobotar, textrobotar och användning av AI inom områden såsom datajournalistik och tillgänglighet.

Martin Jonsson är doktor i Data och Systemvetenskap, och docent i medieteknik och har forskat om samskapande med generativ AI i kreativa design- och utvecklingsprocesser, samt hur AI kan fungera som stöd i programmeringsundervisning. Ett exempel på generativ AI är verktyget ChatGPT, ett verktyg som till exempel kan skapa ny text eller ljud utifrån data som det lärts upp på.

Lästips: Design Ideation with AI - Sketching, Thinking and Talking with Generative Machine Learning Models Länk till annan webbplats.

Mattias Jacobsson:
Interaktionsdesign generellt men särskilt fokus på fysisk interaktionsdesign och människa robot-interaktion, mobila tjänster och utveckling, AI och högre utbildning samt etisk datahantering från ett designperspektiv.