Personer som läser en bok

Låna och besöka

Undersidor

Bibliotekets tjänster

Utlåningsautomat och böcker

Mina lån

Se dina lån, låna om och betala eventuella förseningsavgifter.

Person i rörelse mot betongvägg

Introduktionsfilm - SH-student

Få en snabb introduktion till biblioteket.

Student bakom samtalspartner som visar med händer

Introduktionsfilm RKH-student

Ny student? Lär känna biblioteket.