Art Forest Toppbild

ART FOREST

The Arts for Resilient Futures — ART FOREST — är en intern, tvärvetenskaplig plattform som grundades hösten 2022 av och för forskare inom de estetiska vetenskaperna. Plattformens syfte är att belysa estetikens roll i en tid av samhällsomställningar kopplade till klimatförändringar och miljöutmaningar som skapar nya levnadsvillkor, samt också i relation till de ojämlikheter och konflikter som följer med krisen.

Idag mobiliserar konsterna och det humanistiska forskningsfältet på flera sätt i förhållande till klimat- och miljöfrågor. Olika typer av konstnärliga uttryck, både historiska och nutida, undersöker interaktionen mellan människa och natur och hur den präglas av både anknytning och konflikt. Hur kan vi använda historisk kunskap för att skapa en bättre framtid?

ART FOREST samlar mindre initiativ vid Södertörns högskola såsom Ratatoskr – research group for cultural and literary human-animal studies Länk till annan webbplats.. Denna grupp utgör knytpunkt för ett nätverk av forskare från hela norra Europa och publicerade sin första referentgranskade antologi 2022. I december 2024 anordnar gruppen konferensen Multispecies Methods. ART FOREST är knutet till forskningsplattformen EcoJust: rättvis hållbarhetsomställning Länk till annan webbplats. vid Södertörns högskola.

Externt finansierade forskningsprojekt som är kopplade till ART FOREST inkluderar:

ART FOREST har anordnat seminarier med inbjudna svenska och internationella talare, workshops för ansökningar om extern finansiering för projekt inom plattformens intresseområden, samt samarbetat med exempelvis Strindbergs intima teater, Accelerator och Bigert och Bergströms studio.

ART FOREST initierades och koordinerades hösten 2022 av Dan Karlholm Länk till annan webbplats. (konst), Ann-Sofie Lönngren Länk till annan webbplats. (litteratur) och Cecilia Sjöholm Länk till annan webbplats. (estetik). Under 2023-2025 utvecklades plattformen också av Amelie Björck Länk till annan webbplats., Claudia Lindén Länk till annan webbplats., Stefano Fogelberg Rota, Länk till annan webbplats. Erik Wallrup Länk till annan webbplats., Anna Rådström Länk till annan webbplats. och Åsa Arketeg Länk till annan webbplats..

Välkomna att delta!

Mejla oss gärna om du har frågor.

Bild ovan: Dan Karlholm