Art Forest Toppbild

ART FOREST

The Arts for Resilient Futures — ART FOREST — är en intern, tvärvetenskaplig plattform som grundades hösten 2022 av och för forskare inom de estetiska vetenskaperna. Plattformens syfte är att belysa estetikens roll i en tid av samhällsomställningar kopplade till klimatförändringar och miljöutmaningar som skapar nya levnadsvillkor, samt också i relation till de ojämlikheter och konflikter som följer med krisen.

Idag mobiliserar konsterna och humanioran på flera sätt i förhållande till klimat- och miljöfrågor. Olika typer av konstnärliga uttryck, både historiska och nutida, undersöker interaktionen mellan människa och natur och hur den präglas av både anknytning och konflikt. Hur kan vi använda historisk kunskap för att skapa en bättre framtid?

ART FOREST samlar en mängd mindre initiativ vid Södertörns högskola såsom “Rataoskr – research group for cultural and literary human-animal studies”. Denna grupp utgör knytpunkt för ett omfattande nätverk av forskare från hela norra Europa och publicerade sin första referentgranskade antologi 2022.

Externt finansierade forskningsprojekt som är kopplade till ART FOREST inkluderar ett litterärt projekt om björnfiguren i relation till nordeuropeisk nationsbildning under 1800- och 1900-talen Länk till annan webbplats.; ett konstprojekt om arktisk natur; ett annat om representationer av extremväder i konst; samt projektet Köld. Nordeuropeiska föreställningar om vinter, snö och is under den lilla istiden (leds av Cecilia Rosengren, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet).

Projektansökningar som pågår inom ramarna för ART FOREST inkluderar en om svensk ”ekodramaturgi”, en om Harmut Rosas resonansteori gällande människa och omvärld, en vid namn Picturing the Nearby: Portrait and Landscape Photography in the North 1890-1950, samt en som heter ”Voices and noises - the establishment of the divide between human and non-human animals in Nordic literature around 2000”.

ART FOREST initierades och koordinerades hösten 2022 av Dan Karlholm (konst), Ann-Sofie Lönngren (litteratur) och Cecilia Sjöholm (estetik).

Under vårterminen 2023 koordineras plattformen av Amelie Björck (litteraturvetenskap), Anna Rådström (konst) och Erik Wallrup (estetik).

Välkomna att delta!

Mejla oss gärna om du har frågor.

18 januari kl 15-17 i PA239: ansökningsworkshop. Har du någon projektidé du vill diskutera, med anknytning till intresseområdet i ART FOREST? Välkommen till denna workshop! Anmälan sker senast 13 januari genom att mejla artforest@sh.se

1 februari kl 18: föreläsning. “Climate Aesthetics as Class War”. T.J. Demos, Patricia och Rowland Rebele Endowed Chair i Konsthistoria på Institutionen för konst och visuell kultur på University of California, Santa Cruz. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Accelerator, Stockholms universitet.

11 oktober i LO215 kl 14.30-16.00 Kick-off med Marietta Radomska från Linköpings universitet vars forskning rör sig i korsningen mellan posthumaniora, miljöorienterad humaniora, kontinental filosofi, dödsstudier, visuell kultur och samtida konst. Efter seminariet bjuds det på dryck och tilltugg.

15 november 15 i PA239 kl 15-16.30 Lisa E. Bloom, en amerikansk kulturkritiker, pedagog och feministisk konsthistoriker som specialiserar sig på polarstudier och samtida konst presenterar sin nya bok Climate Change and the New Polar Aesthetics. Efter seminariet bjuds det på dryck och tilltugg.

Varje måndag under höstterminen med start 12 september träffas vi i PA241 mellan klockan 10 och 15 (lunchrast 12-13) för att arbeta med individuella och gemensamma projektansökningar. Delta hela dagen eller delar av dagen, en gång eller alla.