Art Forest Toppbild

ART FOREST

The Arts for Resilient Futures — ART FOREST — är en intern, tvärvetenskaplig plattform som grundades hösten 2022 av och för forskare inom de estetiska vetenskaperna. Plattformens syfte är att belysa estetikens roll i en tid av samhällsomställningar kopplade till klimatförändringar och miljöutmaningar som skapar nya levnadsvillkor, samt också i relation till de ojämlikheter och konflikter som följer med krisen.

Idag mobiliserar konsterna och humanioran på flera sätt i förhållande till klimat- och miljöfrågor. Olika typer av konstnärliga uttryck, både historiska och nutida, undersöker interaktionen mellan människa och natur och hur den präglas av både anknytning och konflikt. Hur kan vi använda historisk kunskap för att skapa en bättre framtid?

ART FOREST samlar en mängd mindre initiativ vid Södertörns högskola såsom “Rataoskr – research group for cultural and literary human-animal studies”. Denna grupp utgör knytpunkt för ett omfattande nätverk av forskare från hela norra Europa och publicerade sin första referentgranskade antologi 2022.

Externt finansierade forskningsprojekt som är kopplade till ART FOREST inkluderar ett litterärt projekt om björnfiguren i relation till nordeuropeisk nationsbildning under 1800- och 1900-talen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.; ett konstprojekt om arktisk natur; ett annat om representationer av extremväder i konst; samt projektet Köld. Nordeuropeiska föreställningar om vinter, snö och is under den lilla istiden (leds av Cecilia Rosengren, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet).

Projektansökningar som pågår inom ramarna för ART FOREST inkluderar en om svensk ”ekodramaturgi”, en om Harmut Rosas resonansteori gällande människa och omvärld, en vid namn Picturing the Nearby: Portrait and Landscape Photography in the North 1890-1950, samt en som heter ”Voices and noises - the establishment of the divide between human and non-human animals in Nordic literature around 2000”.

ART FOREST initierades och koordinerades hösten 2022 av Dan Karlholm (konst), Ann-Sofie Lönngren (litteratur) och Cecilia Sjöholm (estetik).

Under höstterminen 2023 koordineras plattformen av Claudia Lindén (litteraturvetenskap), Anna Rådström (konst) och Åsa Arketeg (estetik).

Välkomna att delta!

Mejla oss gärna om du har frågor.

Onsdag 13 september kl 18-21.30 på Strindbergs intima teater. Minisymposium om ekodramaturgi/ecodramaturgy i scenkonsten. Deltagare: Solveig Gade, dramaturg och docent i teatervetenskap, Köpenhamns universitet; Sandra Grehn, lektor i teatervetenskap, SU, Amelie Björck; lektor i litteraturvetenskap, SH, m fl. Samarrangemang med Art Forest & SIT. Info och anmälan: www.strindbergsintimateater.se Länk till annan webbplats. (Languages: Swedish and English)

Onsdag 27 september kl 13-16 PA 238. Forskareftermiddag/Research Afternoon med Art Forest. Pågående och kommande forskning inom området presenteras. Föranmälan skickas senast 15 september till: artforest@sh.se. (Languages: Swedish and English).

Onsdag 4 oktober kl 14-16 PA239. Anna Maria Hällgren, konstvetare, Umeå universitet, presenterar sin pågående forskning under titeln ”Site/Sight: Northern Nature, Swedish Resources” – om hur konst och andra former av visuell kultur vid sekelskiftet 1900 både legitimerade och kritiserade den industriella utvecklingen i Norrland. (Språk: svenska)