Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Norbert Götz

Norbert Götz

Docent

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia sedan 2018. I mitt avhandlingsprojekt jobbar jag med nordiska mediaberättelser om sina grannländer vid 1900-talets olympiska vinterspel.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Andrej Kotljarchuk

Andrej Kotljarchuk

Docent

Projektforskare

Jag är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Jag är ledare av projekt ”Memory Politics in Far-Right Europe: Celebrating Nazi Collaborationists"

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1917-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Vasileios Petrogiannis

Vasileios Petrogiannis

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

Monica Quirico

Monica Quirico

Gästforskare

Svensk och italiensk politisk historia, Nordisk modell, sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Vetenskaplig ledare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835