Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F830

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Forskningsledare

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia, och forskar om bilden av Norden i medias berättelser om 1900-talets Vinter-OS. Mitt projekt är en del av den nordiska forskningshuben ReNEW.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Norbert Götz

Norbert Götz

Professor

Civil society, humanitarianism, international relations, sustainability, populism and moral economy in Norden, the Baltic Sea region, and worldwide.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Steffen Werther

Steffen Werther

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F801

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik, rösträtt. Ofta med nordiskt perspektiv. Undervisning om ideologier och vetenskapligt skrivande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Vasileios Petrogiannis

Vasileios Petrogiannis

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829a

Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834