Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Norbert Götz

Norbert Götz

Professor

Civil society, humanitarianism, international relations, social transformations, populism, and moral economy in Norden, the Baltic Sea region, and worldwide.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Janne Holmén

Janne Holmén

Docent

Projektforskare

Forskare, för närvarande involverande i ett projekt om reformer av högre utbildning i Sverige och Finland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia, och forskar om bilden av Norden i medias berättelser om 1900-talets Vinter-OS. Mitt projekt är en del av den nordiska forskningshuben ReNEW.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Andrej Kotljarchuk

Andrej Kotljarchuk

Docent

Projektforskare

Projektforskare vid Samtidshistoriska institutet Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F804

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Vasileios Petrogiannis

Vasileios Petrogiannis

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Monica Quirico

Monica Quirico

Svensk och italiensk politisk historia, Nordisk modell, sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F830

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Vetenskaplig ledare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834

Steffen Werther

Steffen Werther

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F801

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835