Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Janne Holmén

Janne Holmén

Docent

Projektforskare

Forskare, för närvarande involverande i ett projekt om reformer av högre utbildning i Sverige och Finland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia sedan 2018. I mitt avhandlingsprojekt jobbar jag med nordiska dagstidningars berättelser om sina grannländer vid 1900-talets olympiska vinterspel.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Elzbieta Korolczuk

Elzbieta Korolczuk

Fil dr

Projektforskare

Elżbieta Korolczuk är docent i sociologi, hennes forskning involverar: sociala rörelser, civilsamhälle, reproduktionspolitik och anti-gender kampanjer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Vetenskaplig ledare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834

Steffen Werther

Steffen Werther

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F801

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835