Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet litteraturvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Ann-Sofie Lönngren

Forskare, lärare och övrig personal:

Birgitta Almgren

Birgitta Almgren

Professor

Professor emeritus/emerita

Språk och politik: Nazitysklands och DDR:s infiltration i Sverige genom soft power. Medverkar mars 2019 vid konferens Scandinavian contacts in medicine and the sciences Düsseldorf

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

lektor i litteraturvetenskap och drama

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Asiya Bulatova

Asiya Bulatova

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA791

Christine Farhan

Christine Farhan

Professor

Professor emeritus/emerita

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Stefano Fogelberg Rota

Stefano Fogelberg Rota

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Lektor med inriktning mot litteraturvetenskap. Sedan 2017 studierektor för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Emma Kihl är doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingen läser Agneta Enckells poesi i sällskap med Isabelle Stengers filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Programsamordnare

Professor i Litteraturvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Utbildningsadministration är mitt uppdrag. Tillsammans med studenter och lärare arbetar jag för ämnet litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Ämnessamordnare

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. I min forskning anlägger jag queera perspektiv på djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling i litteraturvetenskap undersöker jag idéer om fred i skönlitterära och teoretiska verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor

Avdelningsföreståndare

Forskar och undervisar om tysk, svensk, finlandssvensk och amerikansk litteratur från 1700-talet och framåt, publikationer om Goethe, Novalis, Almqvist och Bachmann.

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Christina Svens

Christina Svens

Docent

Lektor

Docent och lektor i litteraturvetenskap med orientering mot dramatext och teater samt undervisar på lärarutbildningarna. Studierektor för forskarutbildningen i litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i litteraturvetenskap, genusvetenskap och på polisutbildningen. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan queerteori och litteratur (och annan media).

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Niklas Öhman

Niklas Öhman

Doktorand

Bedriver forskning inom litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Undervisar huvudsakligen på ämneslärarutbildningen för blivande svensk- och historielärare.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C