Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet litteraturvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Ann-Sofie Lönngren

Forskare, lärare och övrig personal:

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

Jag undervisar i Dramatext och teater, skrivande och djurstudier. MIn senaste bok är Zooësis. Kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv.

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Asiya Bulatova

Asiya Bulatova

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA791

Stefano Fogelberg Rota

Stefano Fogelberg Rota

Docent

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Claudia Gioia

Claudia Gioia

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Hilda Jakobsson

Hilda Jakobsson

Lektor

Har kursansvar och undervisar i litteraturvetenskap och på lärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Linnéa Karlsson

Linnéa Karlsson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Emma Kihl

Emma Kihl

Lektor

Emma Kihl är lektor i litteraturvetenskap. Hon disputerade i december 2023 med en avhandling om Agneta Enckells dikter och Isabelle Stengers Kosmopolitik.

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Programsamordnare

Professor i Litteraturvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Utbildningsadministration för ämnet litteraturvetenskap. Jag bistår också med viss administration av avancerade kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i litteraturvetenskap med intresse för nordeuropeisk litteratur efter 1880, queerteori och litterära djurstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Mårten Michanek

Mårten Michanek

Doktorand

Doktorand i litteraturvetenskap, inriktad på barn- och ungdomslitteratur. Tillhör forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling Fredstematikens kritiska potential studerar jag idéer om fred och kolonialism i verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Therese Svensson

Therese Svensson

Fil dr

Projektforskare

Akademiforskare finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur

Institutionen för kultur och lärande

PA204D