Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet litteraturvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Ann-Sofie Lönngren

Forskare, lärare och övrig personal:

Birgitta Almgren

Birgitta Almgren

Professor

Professor emeritus/emerita

Språk och politik: Nazitysklands och DDR:s infiltration i Sverige genom soft power. Medverkar mars 2019 vid konferens Scandinavian contacts in medicine and the sciences Düsseldorf

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

Jag undervisar i Dramatext och teater, skrivande och djurstudier. MIn senaste bok är Zooësis. Kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv.

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Asiya Bulatova

Asiya Bulatova

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA791

Stefano Fogelberg Rota

Stefano Fogelberg Rota

Docent

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Claudia Gioia

Claudia Gioia

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Linnéa Karlsson

Linnéa Karlsson

Doktorand

Jag undersöker rasbiologiska diskurser i fiktion efter 1945. Min avhandling i litteraturvetenskap fokuserar på modernisten Stina Aronsons skildringar av Tornedalen.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Emma Kihl är doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingen läser Agneta Enckells dikter med Isabelle Stengers kosmopolitik.

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Programsamordnare

Professor i Litteraturvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Utbildningsadministration för ämnet litteraturvetenskap. Jag bistår också med viss administration av avancerade kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i litteraturvetenskap med intresse för nordeuropeisk litteratur efter 1880, queerteori och litterära djurstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Mårten Michanek

Mårten Michanek

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling i litteraturvetenskap gör jag dekoloniala läsningar av idéer om fred i skönlitterära och teoretiska verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB236