Personal

Här hittar du kontaktinformation till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet offentlig förvalting. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Anders Ivarsson Westerberg

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Jag forskar om styrning, reformer och förändring i den offentliga sektorns organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Therese Reitan

Therese Reitan

Professor

Tjänstemannarollen, styrning och organisering i offentlig sektor, ledarskap, missbruksvård och folkhälsopolitik, nollvisionen i trafiken.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439B

Shamima Shah

Shamima Shah

Ekonom

Budgetekonom

Ekonomiavdelningen

MA889

Nazem Tahvilzadeh

Nazem Tahvilzadeh

Jag forskar och undervisar i offentlig förvaltning, politik och demokratiteori med fokus på politiska processer, städer och styrning i samtiden.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

Jag är verksam vid Förvaltningsakademin och undervisar vid Socionomprogrammet och Polisutbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME413

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Docent

Lektor

Lektor, docent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451