Utbildning

Ämnet bedriver undervisning i matematik och matematikämnets didaktik inom Lärarutbildningen och undervisning i matematik, fysik, naturvetenskap och statistik för företagsekonomer, miljövetare, naturvetare och journalister.

Forskare och lärare från ämnet har en bred och gedigen akademisk utbildning i ämnena matematik, fysik, datalogi och programmering, statistik, pedagogik och filosofi. De flesta av våra forskare och lärare har lärarexamen och är legitimerade lärare.

Undervisning som bedrivs inom ämnet

Syftet med all undervisning som bedrivs i ämnet matematik med didaktisk inriktning är att säkerställa forskningsanknytningen av våra kurser, där kvalitet i undervisningen och studenters lärande är centrala. Detta förutsätter dels att vi följer internationell forskning om utbildning, dels att vi själva bedriver en praxisnära forskning av didaktisk karaktär och successivt utvärderar och utvecklar våra idéer.

Ämnet har deltagit i forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på studenters kunskaper i och attityder till matematik, diagnostisering och didaktisk uppföljning av studenters kunskaper i matematik följt av en systematisk didaktisk uppföljning i undervisningen på våra kurser när det gäller studenters lärande i matematikämnets didaktik och metodik.

Ämnet strävar efter att nå ett utvecklande kollegialt arbetssätt när det gäller undervisning. Olika syn på studenters lärande och undervisning får mötas för att skapa utrymme för både individuell utveckling och utveckling av ämnet. Syftet är att på så sätt komplettera och utveckla våra kompetenser på ett hållbar sätt.

Ämnet har skapat och utvecklat alla kurser i matematik och matematikämnets didaktik på Södertörns högskola och följande utbildningar:

Tidigare har ämnet också utvecklat motsvarande kurser för lärarutbildningens ämneslärarprogram samt på en del av VFU-kurserna. Den här processen sker med en systematisk kontinuitet som utvärderas både av lärare och studenter. Utvärderingen och forskningsanknytningen ligger till grund för kursernas utveckling.

Ämnet har i uppdrag att handleda examensarbete både på C-nivå och avancerad nivå på olika program inom Lärarutbildningen.